Eihä tätä tilaisuut voinu jättää kokeilemat; kissa pirteevvärise lelus viäres loikoomas. Riahumisest väsyneen ja raukeen. Just oikkee paikka "kiusat" siis.

1280477226_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

"Häh!? Hattu? Mul vai?"

1280477275_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

"Emmää tommossii mittää tarvitte!"

1280477317_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

"Ai, et oon oikkee kesäse kaunis?! No, jos nyssit annetaa olla, ku kaunisha mää oon."

1280477378_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

"Ja kattokaaha ny! Ei ol hatussakaa mittää vikkaa!" ;D

Ja siv viäl toho otsikkoho liittye pittää muistuttaa näi kesäl loppupualel et eihä kukaa enää nykypäivän ol ottanu mittää kesäkissaa?! Eihä? Kissat ei ol tarkotettu Suame luantoho ja monet kitue talvel kualeva ja ne jokka ei kuale, joutuva kitue elämähä. Kissoil ei ol ulkon tarppeeks monipualist ravintoo eikä suajapaikkoi säält!