Mitä voitais tehä, ku kansa kärsii? Uusi Suomi uutinen. Perhesurmii tulee putkahtamal, eikä loppuu näy. ='(

Yhteiskunnan tuki. Sanotaa, et ojjo neuvolat ja ojjo lastensuojelu, mukku jos joku perhe joskus sattuu vaiks oikeest väliaikasen sairaustapauksen takii tarvittemaa apuu, ni ei sitä kyl niiv vaa heruu. Kokemust o hyvinki lähipiirist. Ja miten neuvola auttaa, jollei sinne osaa sanoo asiast välttämät eres? Isä tappaa perhees ja torennäköseste se on äiti, ku o lasten kans neuvolas käyny. Ei aikanas meil ainaskaa isä ollu eres mukan näis koskaa. Jollei äiti ossaa arvat, et miähes o tappaja, ni mitenkäs siit sit neuvolahenkilökunnal kertoo? Ja miten henkilökunta o ees koulutettu reakoimaa moisee asiaa, jos joku tulis ja epäilyksistäs puhuis?

Lastensuajelu o kans sevverti pelottava asia monel perheel, et vaiks olis vaikkiaaki, ni ei tosiaankaa tul ekaks otettuu lastensuajeluviranomaisii apuu pyytääkses. Kyl sitä oman perheen kasas haluais kummiski monet pittää. Uskoisisi. Vaiks olis vaikkiaaki. Ei sitä iha noiv vaa ossaa aatel, et asiat olis NII pahaste, vaiks paha tilanne oliski. Yks ja toine sitä o aikanas pennii ja nykysi senttei venytelly, pinnaa kiristelly ja tukkaaki repiny, et o saanu luatsattuu asioit ettippäi. Joskus voi jo piäniki asia huljauttaa talouren tasapainost, joskus iha ympärämpärki. Ja tekkeeks lastensuajelu sellast tyät, et se voisis väliaikaseste perheen kriisin paikas auttaa? Siis mikä sen funktio oikeest onkaa? Mä oon itte aatellu, et se lähinnä just siinkohtaa, ku OJJO onkelmii, eikä pystyt muute enää asiois etenemää. Monesti siis jo LIIJA MYÄHÄÄ. Perheet ku voiva tarvit ennaltaehkäsevääki hoitoo, sellast väliaikast, parim päivän - viikon juttuu, ilman et lapsii siirrettäis minnekkää tms. En tiär.

Läheisten tuki on toki tärkkiää. Jos sellast ympäril o. Valitettavaste kaikil ei ol. Pitäs ol sellane joku taho, mist sais väliaikast apuu omaan kottii tarvittaes, ilman et se heittäis perheen taloure ylösalasi. Ja ilma pelkoo siit, et joutuis jatkos jotenki silmätikuks tai syyllistetyks, ku o tarvinnu appuu.

Ennaltaehkäsyyn toimii mm. MLL (jos se toimii omal paikkakunnal), jolt voi saar kotihoitoapuu lapsil, jos esim. vanhemmat ova kipein, eikä ol muut vaihtoehtoo. Vaiks sul olis läheisii, jokka haluis auttaa, ni on se aika paljo heilt pyyretty, et jääppäs ny poijes töistäs pariks päiväks ja tuu meil lapsevvahriks, ku mää oon kippee... Hmm. Mikä tyänantaja tollasest tykkäis: "Sori, autoin kaverii pari päivää, ku se ei itte pystyny..."

Kotiapuu saa vanhuksillekki, jonkimmoist. Vissii riippuu paikkakunnast, et millast ja kuippaljo. Toiset kehuva, toiset valittava. Vanhainkoreissaki tuntuu henkilökunta oleva melkose paineen al, et ehtivä kaik pakolliset jutut tekemää, et mittää höpötysaikaa ei vanhuste kans pahemmi tul. Siin sitä voi pinna kans kiristyy ja vahinkoi sattuu...

Perhesurmie lisäksi o itsemurhii, puukotuksii, koulukiusaamisylireagointei, yliajoi... Huh-huh.

Näitte asioitte korjaamiste sijaan rahaa kyl tuntuu löytyvän sellasii projekteihi, mil ei ol käytännös nykysi köyhyyre/sairauksie/vanhuure ym. vaivoje kans taistelevil mittää hyättyy. Guggenheim

Mite myäs tää, et "Helsinki maksaa" tiputtaa muut veronmaksajat poijes osallisuurest? Ymmärtääkseni jokainen kaupunki ja kunta saa tiätyt osuuret valtion budjetist, mikä o kansalaiste selkänahast nyhjetty? Muittenki ku hesalaiste...

Jos kert 'ylimääräst' rahaa o noim paljo, ni misä o lisähenkilökunta sairaaloil/terveystaloil ja miälenterveystyähö? Lisäys kuntie kotiapuihi ja apu päiväkotie/koululaiste ryhmie piänentämiseks? Mist lisäresurssei vanhustehualtoho, nii koti-, palvelutalo-, ku vanhainkoteihinki? Miks o ennaltaehkäsy unohrettu? Ja MITEN muka moinen museohirvitys voisis auttaa kansaa, jol o onkelmii? Tuskin yhtää kolikkoo tipahtaa sinne suuntaha, vaiks museol olis kummone menestys, mitä sil kovaste povataa (toiveajatteluu, sanom mää!).

Ei voi piän ihmine ymmärtää!

Lisäys illemmal (klo 18:55): Miätiv viäl, et jos järjestettäis enempi yhristyksii (voittoo tavottelemattomii), joil olis resurssei olla avustamas erinäisis asiois, sekä perheitte, laste, vanhuste ym. jutuis, mukku nääki sit tartteva nii tarkan kirjampiro ja hyvän vetäjän, et se lähtis sujuvaste toimimaa. Ku mummiälest seki ov vääri, jos oletetaa ihmiste vaa vapaaehtosuutee perustue tekevän palkatta näi tärkkiöi töit. Koulutust tarviivat, se maksaa, mut viä se aikaaki. Monet hyvät ireat jäävä notkuumaa vaa jonkum päähä, ku tulee nii pelottavii asioit valmisteluis vastaa. Joku helpotus tarttis tähä saar. Yrityshautomoi en tarkot, vaa käytännö apui kirjampiro, palkkoje ym. kans. Sellast, mikä ei maksa liikoi.

Miätin jopa sellast ratkasuu, et voittoo tavottelemattomie yhristyste ns. viralliset toimet hoitaiski joku viralline taho ite. Yhristykses voisis olla vetäjä ja ihmiset tekemäs töit, mut näät pakolliset, hankalat asiat hoitaiski sit valtiom piikkii joku muu. Tulis taatuste oikein tehtyy, ja yhristys sais keskittyy siihe mitä tekee, eikä men kustannusrakenne 'rikki' talourempiron takii. Noh, toki kassanhoitajat ym. ova oman yhristyksem puitteis. Yhristykset ova joka tapaukses nii piänii monesti, ettei tää ny itselliste kirjanpitotoimistojenkaa tyämäärää pitäs kovaste syär... Uskoisisi ainaski.

Jatkoo pukkaa (klo 19:55): Sisäministeriö aikoo ny tutkii, olisko joku viranomane voinu puuttuu näihi tapahtuneisii kuuteem peräkkäisee perhemurhatapauksehe etukättee.

Toivov vaa, etteivä tutki asiaa silt kantilt, et sulkeva poijes mahrollissii 'syyllissii' täsä asias, vaan koittaisisiva olla innovatiivisemppii ja miättii, mitä muut olisis voinu asiois tehrä, miten toimii toisin, mikä asia/taho olisi helpottanut perheen oloja (kentiäs) ja eloa. Riippumat siit, et o perhekriisi (ero) menos, kriisei ny ihmisil tulee ja on tullu aikasemminki, eikä silti ol tällast karmeet lopputulemaa näi tiheeste tullu, ku mitä ny.

Lisää viäläki (12.1./10:35): Lastensuajelust tul kommenttii (kiitos!) ja rupesin oikkee ite tutkimaa asiaa. Löysin hyvät sivustot, misä o paljo asiaa koskie Suamen lastensuajeluu yleiseste.

Poimin siält iha etusivult yhre kohra, mikä uskoakseni pelottaa jo monet, ainaki vanhemmat, jollei ystäväkki, olemaa ottamat yhteyksii lastensuajeluhu, vaiks tarvettaki voisis olla:

Lapsen etu on tärkein

Lastensuojelun lähtökohta on aina lapsen etu. Se tarkoittaa, että kaikki päätökset tehdään sen mukaan, mikä on lapsen kannalta paras ratkaisu.

Laissa on lista asioista, joihin lastensuojelun työntekijän pitää kiinnittää huomiota, kun hän arvioi lapsen etua. Tärkeää on turvata se, että lapsen läheiset ihmissuhteet säilyvät. Lastensuojelun toimenpiteen pitää olla myös sellainen, että se sopii lapsen kieleen, kulttuuriin ja uskontoon.

Lapsen edun määrittely voi olla joskus vaikeaa. Eri ihmisillä voi olla erilaisia käsityksiä siitä, mikä on lapselle hyväksi.

Lapsen etu ei tarkoita sitä, että päätökset ja ratkaisut tehdään aina niin kuin lapsi itse tai hänen vanhempansa haluavat. Lastensuojelun työntekijä arvioi lapsen etua lain mukaan. Joskus työntekijä joutuu tekemään päätöksiä, joista vanhemmat tai lapsi ovat eri mieltä.

Lapsen mielipide on kuitenkin tärkeä tietää. Lapsen mielipide ja lapsen etu eivät silti aina ole sama asia.

Ittee ainaski täst tulis yks lisäpaino olkapäil, jos olis henkissii onkelmii, talourellisii onkelmii ja siv viäl pelotellaa laste poisotol. Ja jos nää lauseet ei sitä tarkota käytännös, ni sellasen kuvan ne antava.

Vanhemmil voi olla vaikeuksii lastes kans, vaikkei ol mittää alkoholi- tai huumeonkelmaakaa. Väliaikasemppaa tarvet tai pirempaikasempaa. Vanhempi voi olla töis tai sit tyättömän, eronnu, leski tai muutev vaa yksinhualtaja, tai sit naimisissaki, mut ain ei pualiso ol paikal tai muute kykeneväine auttamaa. Siis iha tavallisissaki arkiaskareis: huushollihoiros, ruuvallaitos, kaupaskäymisis, laste ulosviämisis jne. Ku vanhempie oma henkine  voimavara alkaa ol nii alhaal, et piänekki askareet tuntuva suurilt ponnistuksilt, eikä silti tul mistää appuu (tai siis sitä ei ees uskallet pyytää), ni aika paha on tilanne. :(

Lisää (11:45): Uusi Suomi "Apua ei saa". :/

Lisää (19:00): Yks perhesurman motiivi; IL.

Lisää (14.1. klo 13:45): Uusi Suomi "Hyvinvointivaltion pilarit rapistuvat"