ruusu-normal.jpg

Tos jo jokin aika sit tapahtu täsä meijä tontil yks keskustelu ohikulkijan kans ja siit jäi päälle miätintämyssy, et mitä kummaa ihmiset välil kaipaava, et voisisiva sanoo, et viättävä vapaa-aikaa, tai et joku asia on heijä omaa aikaa? Monet ku sanova, ettei nykyää ol ittel enää lainkaa aikaa, vaiks tyäaika sinänsä o nykysi vähäsempää ku koskaa aikasemmi.

Tää siis ol suurimpiirteis keskustelu ja tapahtuma, mikä o jääny miälee pyärimää. Olin kissoje (Susu ja Fix) kans pihal valjastelle, ku tiäl kulkija jäi tuijottelemaa meijä touhui. Tervehrittyäni hän alko kummastelemaa, et miks kissat ova remmis, ku maaseurul asutaa. Samal seiso siis vilkkaan tiäv viärel, misä joutu ite väistämää tiämpenkal just ohimennyttä bussii. Ku sanosisi, et mä rakastan ja välitän kissoistani niim paljo, et haluun varmistaa, etteivä ne jouru mihinkää vahinkoon, ja listasin samal liuran riskitekijöit, mitä vapaan ilma valvontaa kulkevil kissoil o, ni hän jatko, et ei hän vaa jaksais valjastel ja kattoo sit ku kissat sisäl repisisivä kaik paikat ku ne turhautuisisiva. Mä taas siihe, et meil kyl kissojen kans touhutaa sisälläki ja niil o opetettu paikat, mis saavat kynsiis terotel. Tää miäs ol suu auk ja meinas, et siihenhä sit se kaik loppuki vapaa-aika menis, jos viäl pitäs kissoi opettaa ja niitten kans leikkii. Mul alko jo vähä kiukku nousemaa, vaikkei nyv viäl liija isoks sentäs. Ärsytti kyl! Kerrosi sit, et sehä just ON muv vapaa-aikaa, ku SAAN leikkii kissojen kans sekä sisäl et ulkon ja seurat näitte keskinäissii puuhailui, samate ku myäs leikin ja touhuun meijä kolmen koiran kans. Siinkohtaa miähe leuka meinas loksahtaa maihi, "et viäl koiriiki". Siis voi elämät tätä! Jokasel on tiätty ne omat tärkeysjärjestykses ja prioriteettis, mut mite toivonkaa, et ne, joille ne omat lemmikitkää ei ol tarpeeks tärkeit, ni jättäisisivä sit ne kokonas OTTAMAT. Ei voi ku huakast syvään!

Mun vapaa-aika kuluu siis aikas paljo eläinte paris - ja muut jutut näitte ehroil tiätyl taval kans. Mut kyl siihe vapaa-aikaan saa mahtumaa muutaki: yhteissii ruakailuhetkii ja yhres touhuumissii perheen/ystävie kans, käsitöitte tekemissii, puutarhas hyärimist. Kaik nää vapaat, pakottomat puuhat o sitä omaa aikaa ja vapaa-aikaa, mille en pahemmi muut kaipaakkaa. Mitä sit en laske omaks ajaks o mun kohral ruuvallaitto, mitä inhoon, samate ku kaik siivoomiset ja tällaset huushollin järjestelytyät. Ne ova sellassii töit, mikkä om pakko hoitaa, jos haluu oman osuutes taloure hyväks tehrä. Ja tiätty tyä-tyät o tyät kans, eikä vapaa-aikaa. Osast tyäst saa rahaa ja osan tyäst joutuu tekemää rahatyän ulkopualel, ns. vapaa-ajal, vaikkei ne ain nii kovaste mukavii olekkaa. Mut emmää sit vapaa-ajal ottais mittää ylimääräst rasitet, niinku esimerkiks kissaa tai koiraa, jos ne tippuisisiva siit omast ajast poijes.

Tiärän ihmissii, jotka nauttiva tiskaamisest ja toiset imuroinnist. Toine inhoo niit syväste, joku taas ei ees voi sitä tehrä (iho-onkelmat, selkävaivat...). Meil isäntä nauttii ruuvallaitost, ku mä itte sit taas syväste inhoon, jos joskus siihe puuhaha joutuu. Joku rentoutuu kirjoje paris, joku maalaa, joku leipoo, joku nikkaroi jottai muut, joku pelaa tiatokonepelei, joku lähtee tanssimaa, joku ottaa ittelle hemmotteluhetken kasvo- tai jalkahoiros, joku lähtee risteilyl tai kylpyläs käymää. Jollekki riittää matka tai kaks ulkomail vuares ja siit saa taas puhtii arkehe, joku taas inhoo jo pelkkää matka-ajatust. Onneks me ollaa erilaissii!

Kait se olis tärkeet, et löytää ittelles ne sopivaiset OMAT asiat, mist sit kerää voimii ja saa tiätyllaist tyyrytyst, et jaksaa ne ikävämmätki asiat hoitaa.

Mikä on sun vapaat ja omaa aikaa?