Juu, oon kovaste yrittäny täsä löytää faktatiatoo siit, mite kuuluis koiraa, mitäki rotuu, esittää. Siis käytännös sitä tiatoo, mil silmäl tuamari omaa rotuas kattoo. Eri foorumeil ja eri roruilt oon sitä peränny, mut vaiks joltai tulee kovi varmoi tiatoi, et "tää o just oikee asento", ni ei silti pysty sanomaa, et mihi tää sanomine perustuu. Antaa olettaa, et on tiatoo, mut lopultas se o kummiski vaa sanojas oma miälipire.

Paras artikkeli, mink löysi asiast o tääl. Siin o iha hyvää tekstii koskie kaikkii rotui yleiseste, vaiks varsinaiset esitysjutut koskevakki siperianhuskyi. Mittää varsinaissii muit ohjeit en ol netist löytäny (tai en sit ossaa hakkee oikein hakusanoil, monii oon kokeillu). Jos joku tiätää, ni olisisi näist tosi kiitolline!

Mummiälest rotutuamarie pitäs perustaa oma arvostelus puhtaaste rotumäärityksehe ja sen asettamii rajoihi. Mut tiärän, et esim. koko ei kaikkiem miälest ol mitenkää ratkaseva (esimerkkin sakemannit, joil o määritelmäs tarkka raja, mink yli tai ali ei kuulu mennä, ku se on hylkäävä peruste, mut silti osa tuamareist hyväksyy nääki). Tai sit rotumääritelmä o alust ast ollu sevverti puutteelline, et antaa tuamaril liija ison haitarin käsiteltäväkses. Onha näitäki, ku viikon parin sisäl eri tuamareilt o saanu sama koira samallaisel esittelyl täysi vastakkaiset arvostelut.

Koiranäyttelyje tarkotusha o rotutuamareitte arvostelul saara rekisterihi tiato siit, mite kukin koira asettuu oman rotus ominaisuuksil kussaki näyttelys. Eli siis jos yhre rodun yhres kisas ei ol yhtää palkittavan näköst koiraa, niil ei sillo mittää hyvää annet. Siis rotuominaisuuksiltas poikkeavat/vialliset koirat ei menesty kisois, vaikkei kilpailijoit olisiskaa. Tai tää olis niinku tavote. Jalostustiatorekisterin avul sit kasvattajat voiva miättii parast yhristelmää tulevie pentuje teettämist ajatelle, ku koirie näyttely- ja terveystulokset o yksis 'kansis'. Tää om miälestän iha hyvä ajatus, kunha se sit oikeest toimis kans.

Jalostustiatorekisterinki oikeellisuut o horjuttanu paljo uutisiski käsitelty tiato siit, mite joku yksittäinenki petolline kasvattaja voi sekottaa pakkaa rekisteröimäl kasvattikoiras eri isäl tai emäl, ku mitä ne oikeest ova. DNA-testeillähä niit o nyssit ilmi tullu. Yks kertaha sai jo yli 700 koiraa poijes roturekisterist (surulline Coton de Tuléar -tapaus), eli ku onkelma vaa kertaantuu ja kertaantuu, ni lopult siit tulee tosi iso soppa. Mä miätiv vaa, et mitem paljo näit o vuasiem mittaa jo aikasemminki tapahtunu. Luatto kasvattajie toimii o liitol ollu vahva, ja vaiks suurin osa kasvattajist toimiiki oikkee, ni jo muutama virheelline rekisteröinti sekottaa pakkaa tosi paljo. DNA-testeiki voi tehrä vaa käytännös elos olevil koiril, eli kovi pitkäl menneisyytee ei pääst, vaiks kui haluttais.

Koirie jalostuksehe yleiseste liittyvii asioit löytyy lissää mm. täält. Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki ry:n sivuilt.

Mä oon täsä aikoje kulues kuullu niim paljo erilaissii 'kikkakolmossii' siit, mite jonku virheen koiras saa piiloho näyttelyis. On se sit omal vaatetuksel, omam paika valinnal (eres, viäres tai takan), koiran asentoo muuttamal, turkkii käsittelemäl tai mitä ny millonki. Netist löytyy ohjeit jopa koukkuselkäsen  (siis koiran 'oikkeeoppisee' esittelyhy), et tätä väärää selkälinjaa ei tuamari pysty huamaamaa. Eli siis tarkotus ov vaa puijat tuamarii luulemaa, et koira o paremma näköne ja arvone, ku mitä se oikeest o. Ihmissii ku nääki vaa ova.

Ja löytyy niit tekstei sit tuamareiltaki, et mite heit loukkaa se, ku tullaa kouluttamattomal koiral näyttelykehään. Joko esittäjä tai koira itte ei osaa mennä niinku kuuluu tai käyttäytyy poikkeevaste siit, mitä orotetaa. Kaik ei voi olla kokeneit esittäjii, jokane alottaa jostai. Nii ihmiset ku koirakki. Kuivaharjottelu ei vastaa näyttelytilannet, ei ees mätsärit, joita ite aikanas pirin 'treenin' enne näyttelyi. Ja jos ymmärrän sen, ettei tuamari pysty arvostelemaa välttämät koko aja heiluvaa koiraa, ni ihmettelen silti niit arvosteluis näkyvii mainintoi siit, mite hyvi koira o esiintyny tai mite hyvi se o esitetty. MITEN ihmees näät asiat kuuluva koiran rotumäärityksem mukasee arvosteluhu?

Yks, mikä o isoste alkanu ottamaa pattii, on tää varsinki sakemannie foorumeil ain toistuva taistelu siit, mikä on oikkiallaine selkä- ja lantiolinja koiril. Kovi hanakaste osa porukast haluu erottaa näyttely- ja käyttölinjaset toisistas, vaiks jalostust ajatelle rotuu jatkavil koiril pitää olla sekä näyttelyarvostelui että käyttöarvostelui tuamareilt, eli toimintakykyy tarttee löytyy kaikist. Käytäntö ov vaa sanonu, et ei näyttelyit harrastelevil tyäkoiril o 'terveemp' selkä- ja lantiolinja (ei laskevaa selkää, eikä varsinkaa mutkast köyryy, eikä sellast asentoo, mikä näyttää silt, et koira kulkee kyyrys koko aja). Pysyvä tyäkykysin pirempää ja ova tehokkaampii tyäkoirii koko (pitkän) elinaikas. Enkä sano, jottei jollekki suaraselkäsellekki voisis jottai sairauksii tulla, tuleeha niit joillekki väkisinki, mut isomp riskihä siin o iha maalaisjärjelki ajateltun, jos selkä ja/tai lantio o sem-monem mutkal jo syntymäst ast. Onhan näit eläinlääkärienki faktatiatoi uutisoitu, mut rotufanaatikot pakkaava vaa neki asiat ohittamaa hymähtelemäl, ettei lääkärit mittää rorust ja sen ominaisuuksist tiär, ku 'ainaha' koirat o tällasii ollu. No, sakemanni o siitäki hyvä esimerkki, et ne vanhakantasemmat sakemannitha EI ol ollu viistoperäsii, koukkujalkoi, mitä ne o täsä vuasie saatos paljo ollu. Kiältämät ollaa taas menos parempaa suuntaha, mut erelles o paljo niit sakemannifanei, jokka joko ei välit asiast lainkaa ("nii tai näi, mun koira o paras") tai sit ova just tätä pualt, et koirie yksinkertaseste kuuluiski näyttää sellasilt, milt ne ny pakkaava näyttämää.

Ja tän lisäks sit koirat näyttelyis asetetaa asentoho, mis selkälinja tulee entist alenevammaks ja takajalat etujalkoi huamattavaste lyhyemmiks. Jostai kumman syyst joko tuamarit tykkäävä täst mallist, jos tällaset koirat saava hyvii arvostelui tai sit ne o aivopesty siihe luuloho kans, et se o se 'oikee' malli. Ku näyttelyy kovaste harrastavie kasvattajienki miälipiteit o kuunnellu/lukenu, ni monet 'tervemallistenki' koirie esittämisasento tehrää näyttelys 'epäterveeks'. Enkä erelleskää siis tarkot, et  viistoperäses koiras olis oikeest mittää vikaa lääketiäteellisest (ainaskaa just siinkohtaa, tulevaisuurestaha ei kukkaa tiär). Syy tähä esittelytapaha ov vaa simppelist: "se ov vaa tapa esittää koira"... (?)

Kosk maailma o pullollas rotukoirii, jotka ei käy näyttelyis, eikä tee ittestäs mitenkää muutenkaa numeroo, ni mistään ei käytännös saa tiätää sitä, mikä minkäkimmalliste koirie keski-ikä o. Pitäs saar yhristettyy eläinlääkäreitte tiarostoi yhtee ja kattoo siält. Mut löytyyks ees siält tarpeeks tiatoo koiram mallist o iso kysymysmerkki. Ja löytyyks siält tiatoo siit, johtuuks lopetus sairaurest vai jostai muust syyst (psyykkisetki tekijät tulis ottaa huamioho). Paras tiato, mink löysin o tääl, väitöskirja koirie lonkist. Tää tutkimus on tosin tehty vaa tutkituist koirist, luannollisestikki. Mut paljo o koti- ja käyttökoirii, joit ei tutkituteta koskaa, jollei tul mittää onkelmaa vastaha. Kosk paljo kuuluu jo sellast koiramaailmas, et kahreksavvuatiast koiraa aletaa sanomaa 'vanhukseks'. Ikäänku oltais hyväksytty jo se tosiasia, et koirie elinikä o alentunu siit vanhast 12-16-vuarest käytännös siis melkkest pualehe. Pelottavaa!

Asiaa sivute tulee myäs kovaste ihmettelyi kasvattajienki suhteen, ku joillaki ov vaikeuksii saar pennuil uussii kotei ja joutuva joskus pitkäänki pitämää pentui kotonas ennenku uus koti löytyy, ni siltikää eivä muuta omii jalostusperiaattei terveempää suuntaha. Ja toisinas joutuva antamaa pentui koteihi, jois ei yksinkertaseste ol sitä tiatotaitoo, mitä koiran kans elämises vaaritaa. Kaik ku eivä uskal/haluu kysyy kasvattajalt apuja omaan tilanteesees. Se voi olla tosi noloo. Sit koirii joutuu kiartoo tai lopetetaa iha turhampäite. Mis mättää? Mä sanosisi, et liika o liikaa. Kaikes.

Tää kirjotus o ny hätäpäite kyhästy, eli voin jossaikohti lisät ja/tai muakat tekstii tarvittaes. Ov vaa just täsäkohtaa tarve saar purettuu tätä ajatust johonki. Ja vaiks siis täsä ny enite sakemannie osalt höpisin, ni onkelma ei ol yksin siin rorus. Vastaavii, ehkä pikkase erillaissii onkelmii o monis muissaki roruis. Nih!

Edit1: Lisättävä esimerkki siit, mite esim. sakemannie rotumääritelmä sanoo koirie mittasuhteist. Kuva löytyy täält. Kun koira seisoo ASETTELEMATTA just täl taval, se o rotumääritelmäm mukane. Nykyää tällee seisovat koirat näyttelys asetetaa taka-asentoo nii, et takajalat ova mahrollisimma kaukan takan, millo selkälinja laskee ja samal kaartuu myäs lantio eri asentoho. Tuamarit, hei, halloo!

Edit2: Ykslai kasvattajan miälipire, joka sivuu vähä samaa asiaa, vaikkei ny varsinaiseste ol näyttelyist kyse. Täs o hyvää asiaa siit, mite tilastoi voiraa vääristellä, analyysei tehrä vääräl taval ja mite tiarotusvälineet sit riapoja ja suurenteleva joitaki asioita yli äyräitte, et kaik fanaatikot saava tuult purjeisii. Liika o liikaa, kummallaki pualel.

Sevverti puutun äkkiseltää tähä tekstihi, et otantaha näis tutkimuksis pakkaa ain olemaa väärä, kosk kaikkii yhre rorun koiriikaa, saatika sekarotussii, ei koskaa tutkita. Siis otannast jää yleensä suurin osa rorun koirist poijes. Ne voiva olla terveit, ne voiva olla sairait, mukku ei tiär. Tätä asiaa ei mainostet mitenkää pahemmi, mut pitäshä ainaski koiraihmiste, jokka käyvä vuasittaisis tutkimuksis koiries kans, tiätää tää juttu.

Mut IKÄN en ol sil kannal, et lähretää panttaamaa tiatoo ja pitämää juttui salas sentakii, et JOKU voi JOSKUS käsittää sev vääri. Mitä paremmi näkyy tiarot sairauksist yksittäiste koirie kohral rekisteris, ni sitä turvallisemmi voi kasvattajaki sit omii jalostuksellissii asioit miättii. Ei valitettavast jokasel kasvattajal ol sitä kymppikoiraa laittaa perintötekijöitää jatkamaa, vaa jokasel pakkaa ne omat viat olemaa. Sit vaa yritetää ettii sellasii parei, ettei joku vika kertaannu. Vaiks tiättyhä siin jalostukses ain o tiättyi perintötekijöit, mitä ei pysty ottamaa huamioo, ominaisuuksii ku voi tulla pitkältäki menneisyyrest.

Edit3: Ev vaa voi ol laittamat ihmeteltäväks seuraavaa kasvattajan kommenttii foorumil jaetun youtube-vireon jälkee:

"Ihan mukava pätkä toi video ja onhan se selvää et muutoksia tapahtuu mutta mix se on niin vaikee hyväksyy? En usko et kovin monikaan on pistäny hanttiin sitä et autot paranee ja on ilmastointii jne. Toki kyseessä eläin ja elävä luontokappale mut kylhän kaikilla lajeilla tapahtuu jalostusta eikä se aina välttis ookkaan positiiviseen suuntaan.
Oli mullakin alux vaikee tajuta sitä seisotus asentoo mut ku se vaan kuuluu siihen näyttelyyn eihän ne koirat luonnostaan niin seiso."

Must tää kommentti ei ees vaari mittää lisäselvityksii. Kaik jokka ajatteleva omil aivoil ja joil vähääkään maalaisjärkee löytyy, ni huamaa täs tottai kummallist, uskoisisi. Eikä voi ku puristel päät. :/

Edit4: Näyttää silt, et näit epäkohtii tulee koko aja lissää maailmalt. Ikävää. Oon ollu erääs cottonryhmäs feissaris mukan ja siäl sit o puhuttu kaikemmaailma koiramaisist asioist ja saatu ihail kauneit kuvii. Vetäjä kasvattaa kans koirii (cottoneit, kas kummaa) ja o politiikas aktiiviseste mukan. No, ny jostai syyst tul ryhmäs puhe pentutehtaist ja mite niilt voisis välttyy ja mist ne tunnistaa ja sellast. Miälestän siis TOSI tärkeet asiaa ja sellast, mikä pitäs saar KAIKIL joskuski koiraa hankkivan tiatoutee, ettei lankee väärällaisee pentuhu. Ostat yhre, sitä seuraa kymmene uut... Noh, tää ei siis ol se varsinaine aihe, vaa se, et ryhmäm pitäjä sit yksselitteiseste kerto, et tää o politikointii ja tätä keskusteluu ei käyr siäl häne ryhmässäs ja poist kaik tätä koskevat kirjotukset. Täh? Suurimpiirteis koiramaailman tärkein asia, mikä tarttis saar kaikkie tiatoutee, pistetää kiälletyks aiheeks ryhmäs, jos o myäs monii ihmissii, jokka haluuva hankkii cottonin (ekan tai tokan tai kolmannen...) joskus tulevaisuures.

Vetäjä vissii sai jokusen henkilökohtase viästi ittelles ihmisilt, joitte omatunto alko kolkuttelee, mite ova itte oman koiras hankkinu, ja asia kolahti. Tehty mikä tehty, ja taatuste nämäki koirat ova omil perheilles varsi rakkait, mut jottei SEURAAVAL kerral tee samaa virhet, ni pitäähä asiast puhuu, hyväne aika. Ei tajuu. Laiti yksityisviästii omast kannast vetäjäl kans, ihmetyttää tällane asenne. Taitaa ol yks ryhmä vähemmä mul seurattavan koht.