Vaiks mite yrittää sinnitel ja saar aikaseks, ja jottai saaki, ni kyl tää apeeks vetää. Tuntuu nii epäreilult, et parin tiärojektin takii (toine tul yllättäe äkkinäiseste ettee, toine orottaa viäl tapahtumistas) meijä kiinteistön hinta o tippunu iha järjettömäste. Käytännös tarkottaa sitä, et mikkää uus remppakaa torpas tai piharakennukses ei enää saa hintaa pahemmi ylöspäi liikkumaa, ku noit avoimii kysymyksii ov viäl auk niimpaljo. Eikä niit täsä iha muutama vuare sisäl poijes saa.

talo1.jpg

Mä NII rakastan tätä taloo. Mite sen sais teleportattuu jonnekki mettän keskel, sellasee korpee, misä ei nii olisis noit liikennepuale riskei? Vaiks onks nykysi enää sellasii paikkoi olemassakaa?

Isäntähä meinas, et ku sitä tulevaa kasitiäm moottoritiäks muuttamisrojektin suunnitelmaa luvettii ja mitä se meijä tontil tarkottaa, et "toi menee kymmeniev vuasiem päähä, ei kannat murehtii". Joo, olisis kannattanu. Jos se olisis jo tehty, ni tilanne vakiintuisis, ja ne epäselvät jutut olisis alt poijes. Harmittaa niimpal toi museotiän remontti, tai siis eihä se enää mikkää museotiä olekkaa. Siinäki ku ov viäl epäselvyyksii roikkumas, mikkä olisis pitäny alkuperäseste saar kuntoho jo viime vuare pualel, mut loppukokous valitusvaihtoehtoines vaa siirty ja siirty ja sit tul korona. Meillehä kaik paprut o ollu tontin lunastuksest tiäpohjan suhtee ja ny ykskaks meil onki tehty rasitusmerkintä siit - eli ME maksetaan tontin kiinteistöveroo ton tiänkin osalt, mikä ALENSI meijä tontin arvoo usseemmil kymppitonneil! Hitto!

talo2.jpg

Ja siv viäl asemakaavas näkkyy meijä tontil se valmis, tuleva moottoritiäsuunnitelma, mink kans ilmesest myäs pittää tulevaisuures tapel, jos se menee samal taval ku tää yllätystiäki. Ärsyttää NIIMPAL kauhiast!

Mut näil näkymi meil ei ol mittää aseit käytettäväks, ku valitusrumbaakaa ei viäl ol avattu. Istutaa vaa "pommim" pääl. 

Tavaroit ollaa laitettu kahmalokaupal poijes. Myynti ei tosin suju, ku ei kukkaa tul täält asti mittää hakemaa, ja jos näit romui postittais, menis pakettie, tavaroitte suajaamisie ja toimitusmaksuje kans nii arvokkaikski, ettei siit olisis kelleen hyättyy. Lahjotettaviiki aika nihkeeste o tultu hakemaa. Eli taitaa men hurjaste iha käyttökelpost kamaa vaa jäteasemal, vaiks kui harmittaaki. Paikat täytyy laittaa kummiski sellasee kuntoo, et olis ees toiveit siit, et joku voisisis olla halukas muuttamaa tänne ja ostaa tän omaks. Jollei jouruisis ottamaa niimpaljo lainaa, mitä me ollaa jouruttu, ku alkupääoma puuttu, ni kyllähä täsä asumine ain halvemmaks tulee ku vuakral olemine. Bussilinja kulkee ihav viärest, vaikkei se kaikkeist halvint matkaamist olekkaa, ku Nousiaine ei ol menny fölihi mukkaa, ehkä tulevaisuures joskus. Autol täst pörähtää Turkuhu kymmenes minuutis ja viäl (tulevaisuurestaha ei kukkaa voi tiätää tän suhtee) löytyy päiväkorit, koulut, lukio, kauppoi, apteekkii, posti, ruakapaikkoi, ja muit palveluit. Terveyspuali Akselin suhtee Maskus tai Mynämäel, muitte ku koululaiste hammashuallon osalt, mikä löytyy Nousten keskustast sentäs. Et sinänsä ei mittää valittamist.

Kaikellaissii laskelmii ja vaihtoehtoi ollaa tehty ja miätitty. Ykskää ei riitä siihe, et voitaisis jäärä tähä. Ellei sitä isomppaa lottovoittoo tul, mihi ei oikkee voi nojautuu. Heh! Varsinkaa, ku me välil unohretaa laittaa lottoo ees vetämää, ku ain se 10 viikkoo kerrallas laitetaa ja sit ehtii tulla viikkoi välii, ennenku herätää tarkisteleen, misä mennää... Yrittämät ei ainaskaa sitä saa, se ov varmaa, se.

Jotta täsä sitä pinnistellää, ponnistellaa ja toivos eletää, vaiks pahint pelätää.