Lämpöst, märkkää ja pilvise harmaat. Ny ei ol aurinkookaa näkyny moneem päivää. Muute olis lämpöst ja nykku o tervehtyny ite, ni tekis miäl tehrä piremppii kävelyi koirie kans, mut äkkii se ilo häipyy ku varpaat ja vaatteet kastuu. Sarevaatteit en viitti piänel tihkul pittää pääl, ku siv vaa hikkoo turhampäite ja mun iho ei siit tykkää yhtää (polttaa ja pistelee).

1334391302_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Mut kukkii luannost jo löytyy. Metsähakkuut vähä kyl vähensi näit sinivuakkoje mättäit, mut josko ne täst toipuisisivav viäl.

1334391323_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Enste nää ja koht valkovuakot.

Omal pihal huamasin, et muutama kevätesikko o nupullas, mut muute ei kyl ol mittää tullu mullast ylös. Narsissei ja hyasinttei ja jottai tällassii ku tul syksyl maaha laitettuu. Tulppaanei ei ol ku koira-aitaukse kukkapenkis, ku peurat/kauriit käyvä ain ne syämäs meijä pihalt. Ei enää jaks ees yrittää.

1334391341_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja oliha mul tiätty ne koirulitki mukan menos. Harvinaiseste jäin muutaman ohikulkijan kans juttelemaa, ku satuttii sopivaises kohras kohtaamaa, vaikken koirien antanukkaa tervehtää täl kertaa. Metsäkukkasist ja tulevist lampaist juteltii. Et mite mahtaa maisemat täsä kesäl ollakkaa erillaiset taas...

1334391358_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Koirat ei oikkee tiänny, mihi suuntaa olisisiva kattonu, ku yks läht toisee suuntaa ja toine toisee suuntaa ja sit siin men autojaki lähelt sinne tänne monii.

1334391370_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Monellaist ryhmist samast paikkaa. Täst kuvast jotenki tykkään ite kovaste. Tiivis poppoo! <3

1334391381_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Pukuhuaneen ovehe tul vihroste kahvaki täsä loppuviikost. Iha outoo viäläki ittel, ku ei ol tottunu koko ovehe. Mut eiköhä se täst. :)

1334391394_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Piri yhten iltan filttii pääl samal ku tein käsityät ja lährin liikkeel, ni heiti sev vaa mum pääl poijes. Kadi makoili sit sen alla pitkän tovin, et tais vaa nauttii lämpökerroksest. :P

1334391404_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Meijä resupetteri kans toisinas viihtyy soffal, vaiks tää ei nii yleist olekkaa. Taitaa Kissil tulla siin ain liijan kuuma jossaikohti ja sit siirtyy lattial sellasee paikkaa, misä ei ol mattoo.

Ja sit näist koiruuksist seuraavaa aiheesee, mitä o feissaris yhres ryhmäs käynnis. Koirie päiväaikasee (9-10h) häkittämisee. Lakiha o täsä aikas yksiselitteine, et se ei ol sallittuu. Jos koirii häkitetää väliaikasest, esimerkiks koiran paikallas pysymisen takii jonku leikkauksej jälkkee, tai sen oman turvallisuurev vuaks autos ja näyttelyis ym. käyntie aikan. Ni sehä ei ol jatkuvaa. Mut jos koira JOKA ARKIPÄIVÄ o ahrattun johonki pikkusee koppihi, ni eihä se opi oikeest siit mittää.

Kasvattajat sanova, et he pitävä koirii häkeis niitte oman turvallisuurev vuaks, ku koirii o niim paljo, et ne voisisiva ruvet tappelemaa, tai et ku on narttui ja uroksii samas tilas. Miks sit o niimpal koirii? Miks o narttui ja uroksii samas tilas? Tiäräm mää kasvattajii, joil o omas koton vaa narttui, ja sijotuskoirin sit uroksii, ei niit ol pakko käyttää jalostuksee vaa niit koirii, mikkä omas koton pyärii. Järki kättee.

Jokkut "himoharrastajat" kattova, et ku koirat tylsistyy koton häkisolles, ne ovas sit ahkeramppii ja paremmi mukan menos, ku kerranki johonki pääsevä. Heijäm miälest koiran ei tule kotonolles pääst pahemmi liikkumaa "ku ne nukkuisisiva muutenki jossai". :/ Mikseivä sit anna koirie nukkuu siäl misä haluava, vaiks häkiski, jos se koiram miälest o hyvä paikka - ilma oven kii pistämist? Mitä lisäarvoo se häkittämine tua, en ymmärrä. Omat koirat ainaski liikkuva ja vaihtava paikkaa, vaiks sisälolles pääasias vaa loikoilevakki. Käyvä silti juamas välil, kurkkiva akkunoist ulos, venyttelevä ja sellast.

Ja sit o näät, joitte koirat tekevä koton tuhoi, jolleivä ol häkitettyin. Syävä seinii ja soffii ja kaikkee. Mä voisisi ymmärtää häkityksen osan koulutust, mut yksinäs se, et koira vaa ain isäntäväem poijesolles suljetaa piänee koppii, ei kyl opeta koiral yhtää mittää. Koiratha ei voi ymmärtää telepaattisest, mitä taa tehrä ja mitä ei. Jos niil o niim paljo enerkkiaa yksinolles, et eivä tiär mitä tekisisivä, ni sit pitäs jottai aivotoimintaa koiral kehittää, misä sais oman rotus ja luantos mukast aktiviteettii tarpeeks, ettei sit yksinolles tarttis pahojas tehrä.

Monet vaa tuntuva olevan näis pualustuskannal: Mä häkitän, ku naapuriki häkittää tai mä mialuummi häkitän ku pirän jatkuvaste kuanokoppaa, niinku jotkut pitää koiral... Ain joku muu tekee viäl huanommi, ni kyl mää ny kans saan... :( Ja joillaki taas o metodin se, et mä luavun häkityksest het ku ihmiset lakkaava kulkemast punassii valoi päi. Enkä mä tajuu lainkaa, mitä yhteyt näil asioil eres on keskenäs?!!! Hitsit, et ärsyttää!

Ja sano joku, et piretäähä lintuiki häkeis. Mä muistelin het omii undulaattei, mikkä aikanas ol kyl isos häkis, mut käytännös siit ol ain meijä paikalolles luukku auk, et linnut saiva lennel huanees vapaaste - ja monesti koko asunnoski, kunha katottii enste verhoi akkunoitte ettee ja ulkoluukut kii, ettei pääs tömähtämähä klasihi tai humpsahtamaa pihal. En pystyny siis lintuikaa pitämää vaa häkis suljettuin, ni mite kummas koirii sit?

Taas tällast purkautumist tänne, ku vaiks mite ryhmäs asiaa selittäis, ja juttu o mum miälest aikas yksoikone, ni toisilt tulee jo vastaukseks et "plaaplaa", ku eivä ossaa mittää järkevää kirjottaa. "Jokane taaplaa tyylilläs" - vaiks vastoin lakii ja koirii ajattelemat. Surkeet!