Nautitaa pääsiäisajast!
Valosuurest, kasvun alkamisest, luannon "uurest" elämäst.
Kevääst.

paa.jpg

Kilpparilääkityst o takan ny viikov verra, mut viäl ei ol olos mittää muutost verrattuna aikasempaa oloho. Sanottiinki, et lääkitys alkaa vaikuttaa vast kahre-kolme viikom pääst, ja sit pikkuhiljaa oireilut helpottuva. Kaik ei välttämät lähre kokonas, mut nykyne olotila tulee kyl helpottumaa huamattavaste. Sitä orotelles. <3

tommi1.jpg

Saattii pääsiäisviaraaks serkku tänne, ni o tassuttajillaki sit ylemmääri rapsutuksii ja huamioo tarjol. Tommil on tätä rapsutusenerkkiaa varastoitunu paljo, ni ny nauttii sit serku seurast kaik! 

Mittää erityist en ol saanu pääsiäiseks laitettuu, mitä yleensä oon tehny. Koristelaatikkoo oon välil tuijottanu, mut en ol saanu aikaseks ottaa sitä esil (se o kuistin parvel, mihi en suaraa ylety...) ja laitel kukkoi, keppui ja muit ympär kämppää. Mont viikkoo oon aatellu, et joku kerta pitää ottaa oksasakset mukkaa ku lähen Islan kans lenkil, et saan nappastuu tontirreunalt vähä koivuoksii hyärettäväks ja olisis pirteit hiirenkorvii täsäkohtaa, samate pajunoksii olisisis voinu ottaa, ja laittaa rairuahoo/ohraa kasvuhu. Noh, ehkä ens vuan sit. Kyl se pääsiäine tulee ilma enemppii laittamissiiki. Onneks on noit kivoi pääsiäisservettei olemas kummiski. Ja ruakaviarait serkul lisäks tiaros huamisel ja maanantail, ni tulee vaihteluu arkehe joka tapaukses! <3