Sekottaa kyl kovaste piänte laste perheit tällaset lakkoilut, mut tarkotusha onki aiheuttaa haittaa, et asiat etenis. Mä en oikkee tiär, mitä aatella kunnallisem puale palkkakiistoist yleisel tasol, ku ittel o ollu omat palkat palkallisen vastaavis töis paljo alemmal tasol, ku kunnallisel. Eikä yksityisel olles tul mittää vuasilissii tai muit mitenkää automaattiseste missää. Ne pikkuset tyäehtosopimuksem mukaset indeksikorotukset toki. Mut näät isoje koulutuste takan olevat ammatit, ja ihmiste terveytee liittyvät vastuualat ovak kyl pohjas, ja saisiva olla parempii. Eli siis miätin, et yksityisel pualel pitäsis sit kans jotenki saar määritettyy, et vastaavat hommat olisisiva sit minimissäs samat, ku mitä kunnalliselki pualel, ettei taas solahra toine osa-alue sinne pysyvään kuappaha.

b01.jpg

Mut tosiaa, yks yä pojat ol koton ja sit hain heijät taas tänne. Vaarin koppoti-koppotia enstöiks. ;)

b02.jpg

Mittää sen erikoisemppii juttui ny oikkee Arton kans viäl tehrä, mut ulkoilut, jäätäväst tuulest hualimat, tehtii. Ja onneks tää hiakkis ol yllättävän hyvin enimmält tuulelt suajas.

b03.jpg

Arto nukkuu useempaan otteeseen piänii tirsoi päiväm mittaa...

b04.jpg

... ja Nipa sai sit hyvää aikaa näil isommam pojan touhuihi, kuten ny värittämispuuhiin, mihi Artost ei ihav viäl oikkee ole. Kynät ova enempi suus, ku missää muuval. =P Nipal ol ny kukkie värittämiskausi, ja koko kirja käytii tarkkaan läpitte, et yhtää kukkaa ei unohtunu. Loput värittelyt sitte joskus myähemmi.

b05.jpg

Näit isomppii vehkeit ol meijä lenkkiev varrel, ja niitähä sit pojat kummasteliva. Eihä nääkää NÄI isoilt näyttäny, ku kauvempaa kattos.

b06.jpg

Väsährys iski aika ajoin - jalat spakettina. Mummun vattam pääl ol ain hyvä nukahtaa, ja siit sai sit siirtää rattaisii tai soffal. Iha kuumimpaan aurinkoho ei viittiny poikaa laittaa.

b07.jpg

Rymmmm, rymmm.

b08.jpg

Varjoleikkei.

b09.jpg

Nyt on KAIKKI duplot käytös. =D Nipa ojjo tosi taitava rakentelija. Kuha Arto vähä kasvaa, eikä lait kaikkee suuhus, ni tätä voi jatkaa legoil. Nyt täytyy legot viäl pittää täysi erilläs.

b10.jpg

Naurupoika! <3

b11.jpg

Heiluu-huajuu-höhöttelee!

a25.jpg

Ja täl kerttaa vaari vei pojat kotti. Ekaa kerttaa. Olipa kivaa, vaikka sit nii uuvuttavaaki. Mä aattelin ihav vaa piänen hetken loikoo petil, ennenku lähren paikkoi siivoomaa, ni mähä nukahrin siihe. Heh! Joo, ku ei ol itte nuaruuren kunnos, ja siihe pääl nää katkonaiset yät (pojil vähä kröhää ja tukkosuut) ja muut ns. ylimääräset hommat, ku Artoo ei voi yhtää hetkee jättää valvomat (vessakäynnitki tehtävä ovi auki tai sit kiinnitettävä poika rattaisii valjail...), ni sellast "vapaat" hetkee ei oikkee poikie tääl olles tul. Ja kyllähä noit omii vanhempiiki taatuste väsyttää, eihä sil mittää mahra. <3