Alkaa pikkuhiljaa ol kaik olemasolevat, käytettävis olleet puuainekset käytetty, mitä meil o täsä roikkunu. Toise köynnösportin isäntä tek jo aikasemmi ja tää uus nyssit valmistu eilä, ku yhteistuumin saattii se kasattuu koira-aitaukse portin ettee.

tulppaani.jpg

Takapihan kukkapenkis o yksinäine villitulppaani kukkimas. Muist löytyy lehtii kyl, mut kukkihi asti ne ei näyt jaksava. Näät on ainuut tulppaanit, mikkä meil ei jää peuroje suuhu, ku ne ova koira-aitaukses. =)

portti1.jpg

Ei nii isolt näyt, mut iso se vaa o. Koira-aitauksen toisem portin ettee jämälauroist tehty köynnösportti. Tämä on se toine. Aikasemp tul laitettuu mettärreunaha meneväm poluv varrel. Piänt tenkkapoot aiheutti kasaamine, ku ol aikas iso tosiaa, mut kylhä se sit kahteem pekkaha piänil apuvälineil onnistu. Nysseo nätin näköne yläkerra akkunast kattottun, ku myäs terasseilt, mikkä kans ova maapintaa paljo korkkiammal.

portti2.jpg

Tiält päi ku kattoo, ni jollei ossaa oikkiaam paikkaha kattoo, voi jäärä kokonas huamaamattaki. Mut siäl se o.

portti3.jpg

Erest kattottun se o sevverti ilmaa, et meinaa hävit kokonas katseelt piiloho. Samate ku toi mettähä viävä portti, ni ei sekää ny kovaste huamioo kiinnit. Toivotaa ny, et köynnökset oikkiast ottaisis ja kasvaisis näihi kumpahanki nätiste pääl.

portti4.jpg

Täsä tää etummaine koirien kera. Iha oon valla tyytyväine!

paju2.jpg

Tosa lopputalvest siivoskelttii sähkölinjan ympärilt katkottui puit kasaha ja vaiks niit ov viäl vaiks kui, ni tosa naureskelttii, et kyl näät vaa sitkeit ova. Ollu täsä jo kasas mont kuukaut, ja viäl tulee uussii oksii ja lehret aukee.

paju1.jpg

Ne lehret näkkyy ehkä täsä kuvas tosin vähä paremmi. Ei näät ihan niiv vaa kupsahtele, pajut.