Mä en tykkää näist poliittisist peleist, enkä yleensäkkää kovaste politiikast tai politikoinnistakaa, missää muaros, mut jotenki täs on tullu enempi ku koskaa seurattuu ehrokkait, pualueit ja pualuejohtoje esiintymissii. Ja homma vaa kummastuttaa sitämyäte entist enempi kans. Ne ympäripyäreet "miälipiteet". Ne "selkeet" faktat. Ne omat pyrkimykset, keinot niitten toteuttamiseks ja joskus jopa selkeet kompromissit (mist siis annetaa ymmärtää, et koko homma voi pyärähtää päälaelles aikas kevyestikki), alkava näyttämähä oikeest vaa silt, et - niinku ennenki - vaaliteemat pyritää kehittämää asioist, mitä ihmiset haluaa kuulla, mut sit ei kuitenkaa mittää ratkasui käytännön tasol kerrotakkaa. Joskus aihe voi olla tärkkiä ja hiano, mut keino(t) sen päämäärän saavuttamiseks voi ollakki sellane, mikä aiheuttaa enempi haittaa ku hyätyy, kuha jonkun suust sellasen tiaron ensinnäki saa ulos vaa...

seura.jpg

Joku ehrokas (mul ei nää ihmisten nimet jää päähä, ei sit millää, sori) sano yhres tentis (tai olikse kaksintaistelu tai mikä liä -ohjelma), et ihmisten pitäs täsäkohtaa vaa ottaa kohteeksee ihmine, jonka ajatusmaailma, teemat ja arvot käy yksiin omien kans, et jos maailma muuttuu ja tosiasiat sem mukan, ni äänestäjä voi sitte olla varma, et tää ihmine osaa muuttuu ja muakat omii toimias sem mukkaa, kuitenki samoin periaattein, ku mitä ittekki voisisis siin tilantees tehrä. Jep! Hyvähä se olis, ku a) ensinnäki löytäsis sellase ehrokkaan (mul olis kyl hyvii ystävii, joilt näit ominaisuuksii löytyis, mut -haa- kukkaa heist ei ol ehrokkaan - tai ovav vääräs vaalipiiris vaikuttamas) ja sit b) ku voisis mennä takuuseen, et just tää henkilö sit kans pääsis kaikest hulinast läpitte, sinne, misä se vaikuttamine olisisis ees mahollist. Mua ärsyttää iha suunnattomaste, et jollei ol mittää sellast pualuet, minkä aatteen ja ajatusmaailman kans omat näkemykset menis yhtehe, eikä sellast viäl ol vastaha mul tullu, ni pualue saa ne äänet, mikkä läpipääsemättömilt ehrokkailt jää. Vai oonks mä ymmärtäny jottai vääri? Mä EN haluais yleiseste kannattaa mittää pualuet, mut voisisis siält ehkä joku hyvä tyyppi löytyy - tyyppi o helpompi juttu ku pualue. Mut jos tää tyyppi on sellane, ettei torennäkösest pääse läpitte, ni mun antama ääni menee VÄÄRÄL pualueel.

Ol hiljaa poliittisist asioist, jossessää äänestä!
Ol hiljaa sillonki, jos oot äänestäny; sähä oot itte ollu vaikuttamas siit, kuka meil om päättämäs!

NIH! (En tair vaivautuu vaaliuurnil täl kerttaa...)

Edittii vaalipäivän: naurattaa näät viimesem päivän nootit, mitä näkkyy vähä siäl tääl: "äänestämättä jättävä on Suomen suurin luuseri", "nukkuva jää kelkasta", "äänestäminen on sekä oikeus että velvollisuus"... Tiätty, JOS ihmisel olis selvät sävelet, ja olis mahrollisuus oikeest vaikuttaa siihe, ketä pääsis eruskuntaha saakka, ni kyl mä taatusti äänestäisisin. Nyt ei ol yhtää sopivaa ehrokast omas vaalipiiris, ei yhtää sopivaa pualuet, ei eres likimain sinne, mitä haluaisisin, ni onk se Suamen kannalt sit paremp, et menee äänestämää tyhjää (tai piirtää kukkasen tai jottai vastaavaa) siihe äänestyslippuhu? No, ei se ol! Muut valitettavast taas saaraa äänie laskemistej jälkkee lukkee lehrist, mite paljo hylättyi "äänii" sit o ollu. Niinku o ollu ain.