Ei sitä ain ihmiste ajatuksejjuaksuu oikkee ymmärrä, ei ainakaa pysy kärryil, et mikä asia johtaa toiseen. Ei voi sanoo, et en ymmärrä miäste ajatuksii ees, ku samal taval ihmetyttää joittenki naistenki ajatusmallit. Me nyv vaa ollaa erillaissii. Toisaalta hyvä, ku olis tosi tylsää maailmas, jos kaik olisisiva samallaissii ja tykkäisivä samoist asioist ja toimisiva ain samal taval joka asias. Mut se, et tahaltee ollaa ilkeit ja pilkataa toisii tiäten tahtoe, ei men mun jakeluhu.

Ajatuksen herätti feissaris ollu hauska arvoitusleikki, jossa pit yrittää vastat kaverin jakamaan kysymyksee oikkia vastaus ja jollei osunukkaa oikkiaa, ni pit kolmeks päiväks vaihtaa profiilikuvaks kiraffin kuva. Täl sai monil jaettuu hyvää miält, VAIKKA vastaski kysymyksehev vääri. Ja feissariha on ny tälhetkel joltisenki täyn erillaissii kiraffei tälhetkel. ;) Mä ittekki kuulun näihi, heh! Vaiks NII luulin tiätäväni oikkiav vastauksen.

Noh, eiköhä sit tähä juttuhu vastalauseeks ol joku keksiny jos mitäki "vastinet". Ihmiset valittava, et heit haittaa jotenki, ku kaverit vaihteleva profiilejas (mitä hittoo se heil kuuluu ees?) ja eivä itte uskalla ottaa arvotukseen osaa ja sit tul postauksii, mite kirahvi-profiiliset ilmottava olleen sukulaisen kans "sillee" tai et nää tunnustava, et heil o sukupualitauti tai mitä nyssit viäl vastaavii. Sikku sitä ihmettelee, ni vastaus o, et he eivä ymmärrä mite kaik ain menevä kiartojuttuihi mukkaa, ku se o nii pönttöö. Juu, eihä hekää sit itte menny lankaan, ku kiartopostauksii itte levittelevä tahaltee ilkeysmiäles, eihä?

Jos o kiartojuttu, mis ei levitet viruksii, ei mennä henkilökohtasuuksihi, vaa piretää iha aikuiste oikeesti vaa hauskaa, ni se o jonkum miälest pahemp juttu ku se, et pyritää pahottamaa tarkotuksellisest toistem miält? Ei vaa tajuu.

Mut ei toi niinkää mun omaa miält ol oikeest pahottanu, lähinnä sitä tulee just kummasteltuu, et miks tarttee ees yrittää moist. Koska ei tos ainakaa mikkää miälempiristys ja hauskuus ol takan, tos ilkeyksie levittämises. Oman itten ivailu on taas eri asia ku se, et osallistuu johonki osallistumat oikeesti. Tiärän joittenki hauskaan osallistujien poistaneen omat postaukset, profiilit ja tykkäykset/kommentit asiaha liittye, ku ovat nähneet näit ilkeyksii toiste postauksin. Ja SE harmittaa! Pahammiäle levitys on nii helppoo - ja netti toisaalt o helpottanu sitä entisestäs, ku siäl voi enemp anonyymin toimii (kummasti myäs iha omal nimelki). Huakaus!

Mut ettei jottei ihav vaa valitukseks men, ni heitän tähä nyssit loppuhu näit ilopillereit, mitä o tullu vastaha. Kukkii, viäl näinki myähää vuarest. =D

kukka1-normal.jpg

Kiinankello o ekaa kertaa kukkimas, tää emokasvi siis. Poikane o vuasittai ain kukkinu, ja se siis muutti plikan kottii täsä kesäl.

kukka2-normal.jpg

Tais huane valostuu kummaste, ku ol yks iso puska poijes akkuna erest, ni sai tääki sit sevverti intoo, et muutaman nupun pukers meit ilostuttamaa. :)

kukka3-normal.jpg

Joulukaktukseks on kans nuppui ikkunampualeisis osis ja niittev viäres kukkiva koko kesän jo kukkineet saintpauliat. Nää viimeksmainitut näyttävä välil kyl silt et kualeva poijes, mut sit jostai ottava uut virtaa ja piristyvä taas. Kastelun kans saa ol varovaine, ku mää pakkaan ain vähä ylihoitamisel, eli liikakastelul näit kans tappamaa. Näät nykyset kolme ovakkyl jo jotenki vissii mun hoitoho tottuneet, ku ova vuaskaussii viihtyneet, vaikkeivä ny kuitenskaa mitenkää hurjaste kasvaneekkaa.

kukka4-normal.jpg

Toisel akkunal oleva joulukaktus on kans nupuillas.

kukka5-normal.jpg

Ja pelakuu kukkii akkunal. Se alkaa tutul taval taas ränsistyttämää kasvustoas, mut sinnittelee. Toivottavaste kevääsehe saakka.

kukka6-normal.jpg

Kuistin pelakuut ovav vähä piänemppii ja ne ei viäl ol kovi hurjaste lehtiäs tiputtanu, mut kukinta muuttuu piänemmäks koko aja.

kukka7-normal.jpg

Talvilevolleha näät kuuluis, mukku sellast sopivaist paikkaa ei oikkee ol. Yritetää ny tätä täl kerttaa.

kukka8-normal.jpg

Söpöi noit piänekki kukkavarret ova. Ku ei kovim paljoo kummiskaa värii enää tähä aikaa vuarest löyry.