Ja oikkeev vaa kunnol. =)

joulu01.jpg

Ekan pihakiarroksen lumie siirtämiseks teim mää. Siit sit jokuse tunnim pääst lunt oli taas vaiks toisil jakkaa. Isännäv vuaro. Mä kolasin tosin ajotiän ja postilootan erustan. Siäl ol pualem metrin dyynei, tiukkaan pakkaantunutta lunt ain paikka paikoin. Piha ol aikalail tasaseste. Noin 30 cm ehti tulla sen aikasemma kolaamisej jälkkee, ja sillo tais olla jottai kymmene ja viirentoist sentiv välis. On sitä siis puuhaa ollu!

joulu02.jpg

Isännäl tahtoo toi kolaamine kestää, ku ei ol sillee virtaviivane, et tekis yht juttuu kerrallas, vaa hairahtuu välil tekemää yht ja toist muut (miälenkiintosemppaa) juttuu siin sivus. Siivoskel terassin nurkkaa (mihi ei oikeest olisis täsäkohtaa tarvinnu koskee lainkaa ja sellast). Mut tuli tehtyy enne täyspimeyt kummiski.

joulu03.jpg

Tyäjjohto toimi sisält käsin. =D

joulu04.jpg

Ja oliha se urakoinnij jälkkee hyvä laittaa pöperöö taas massuhu. Mun iltapala eilä ol "juustolautane". Vähä simppelimmi, mut sillee, et jaksoin.

joulu05.jpg

Ja vaiks koirat eivä ollu pihahommis mukan, ni hyvi rennoste ottiva neki iltasel. <3