Juu, eikä tää ees oo mikkää uus juttu. Kattoin mun puutarhapäiväkirjast, ni ekat suunnitelmat tätä varte on tehty jo 2008. Hups! Nyv vaa osu silmihi Puutarhurin uima-allas, minkä ovas saaneet aikaseks omaam pihahas, ni tupsahti tää juttu taas vahvaste miälee. Uussi kuvii en ol tehny, vaiks suunitelmat alkuperäsest onki vähä muuttunu.

lampi1-normal.jpg

Eikä näist tair näi piänennettyn kuvan saar mittää selkookaa. Syvyys o keskiosast kasvanu täst, noin metrist, mikä täsä o, ku alkuun ei ollut uimatarkotust, mut nysseo tullu näitte monie hellekesie innottaman. Sinne täytyy siis kans saar laituri, ettei tartte reunoilt käppäillä. Ei silti mittää kovin syvää ol tarkotus tehrä, mut sellane, et sinne kummiski voi hyvim mennä kastautumaa ja ettei koko lampi kuumene liijaks, et kalat ja kasvit kualis.

lampi2-normal.jpg

Meil o tää tarkotus tulla sellaseem paikkaha, misä ei oikkee voi mittää sen kummemppaa kasvattaa, tai rakentaa, ku siin menee lähel iso sähkölinja ja viäres meijä oma sähkö. Tää paikkana varjostuu myäs aika aikasi iltapäiväl, ni se ei olis kovas paahtees kummiskaa.

Tarkotus siis, et siin olis vähän korkkiammal oleva kumpu, mis olis suihkulähde, mikä ottaa alempaa lammest vet ja kiärrättää sitä siin. Karppeiki olisis tarkotus lampehe laittaa, ja sellane syvyys täytyy olla, et ne pysyisisivä elos talven yli. Sellane pumppu, mikä pittää pinnan jossaikohti avoimen koko talvel läpitte tarttee vaa hankkii, ettei tartte siirtää kaloi erillisee altaasee sisätiloihi talviks. Ja sit täytyy laittaa kalasuaja ylivuatopuroho, ettei tulvan tulles karpit karkaa vääril vesil.

Haaveillaha ain saa, vaiks mont vuat peräkkäi! =D