Sain siis tukijoukkoi mukaa tähä tiarotustilaisuutehe, et jos olisi tarvinnu "kiukkuseks" ruvet, mut lopult se meniki nii, et mää saijjo enne tilaisuut aika paljo selvil ja sit lissää viäl myähemmi. Syättii koton ja ehrittii kaffetellakki, sit otin paperit ja kynäm mukkaa, ku kipastii koulul, misä auritorios toi tilaisuus pirettii. Hih! Olttii iha ensimmäisii paikal. Katteltii rauhas karttasuurennoksii ja sit tosiaa ehrin parinki suunnittelijan ja konsultin kans juttelemaha, ennenku tilaisuus sit viralliseste alko.

Alko olemaa jo aika kiukkussii ihmissii paikal. Ihan alust ast pystys vaistoomaa sen, ihmiset oliva tuimii ja totissii, katteliva jalkojas ja nostiva katsettas vaa sevverti, et näkivä etteivä istu kenenkää sylihi. Paikka ol kyl iha täyn.

Selvis sit mm. :
  • Netist löytyvä versio suunnitalmast ov vanha, mut kartta kaavakuvast o uus. Siks siäl siis ol niin erillaissii karttoi... Juu, seuraa siin sit, mikä o viimesin tiato ja mis mennää. Mahottoma vaikeeks asia tehty.
  • Uus "raportti" ov viäl keske ja se esitettii Nousiaisis ensmäst kerttaa eile ja viikko sit Mynämäjel. Eli sitä ei ol viäl mahrollist eres kokonaisuures nährä missää, saatika lukemal tutustuu. Se valmistuu täv vuarem pualel ja tulee sit näytil kunttaha alkuvuarest 2009. Tää asia selvis, ku kysysi, et millane versiointikäytäntö heil o, et mist siält netist löytyy ajantasast tiattoo. Vanhas suunnitelmas (siis se viimesin, mikä netist löytyy) sanotaa, et Kaitaraiste kohral ei ol eres suasitust viäl ja nyy sanottii tual, et se D o hyväksytty ja silt pohjalt kaik uuret suunnitelmat sit menevä. Mää meinasi ol iha sekasi!
  • Eli meijä osalt ne jatkosuunnitelmat ova lähteny versios D, mut pari hyväa juttuu täsäki sit o. Meijä rakennuksii ei olla syämäs (ainakaa viäl) ja se alikulkutiä meijä tonti eteläpualem poikki o karsittu poijes paineellise pohjaveren takkii, ku alikulkuu ei uskalla toho mettikköö enne rakentaa. Ja tuleeha toho sit het meijä jälkkee taas sit uus kulkuväylä, mist kevytliikennekki pääsee kasitiän ohitte. Täst alikulun poistamisest kyl tul melkone keskustelu, ku se ol vissii viime tiarotustilaisuures luvattu, ja nyssit kellekkää mittää kertomat se oliki poistettu.
  • Sen osan tonttii, mikä tulee jäämää sen uuren tiäliittymän alle, tulee lunastettavaks sikku tiätyät alkava, eli ei enne 2020 ainaskaa. Siin men sit se vähänenki meijä pohjostuulisuaja. Me ku ollaa just sinne päähä tonttii yritetty saara puit, et saarais paremp paikalline ilmasto tähä meijä pihal. Tähä ku tuntuu puhaltava joka pualelt, paitti lännest, ja pohjostuuli om muute talvisi kylmää...
  • Kovast lohrutelttii näis tärinäasiois, et näät uuret tiät tehrää nii hyvi, ettei tärinöit tul lainkka. Vaiks helppooha se om mennä sellast noiv vaa lupaamaha, ku ei ol kokemust viäl tarkkaa, millast pohjaa täsä sit ov vastas, ku töit oikeest aletaa tekemähä. Lupailiva kans, et liikennekki tulee pysymähä "hyvi vähäsen", mukku heil o liikennemittaukset tehty kasitiät varte, ni eivä ol kaikkee paikallistiän läpiliikennet ottanu omis laskelmis huamioho. Kunta o kaavottanu lisäasumusalueit ja tääl o muutamii vanhoiki omakotialueit olemas, joitte liikenne sit tulee tulevaisuures siirtymää muualt just tähä meijä tontiv viärehe. Myäns sit lopult ittekki, et kyl se nii taitaa ol, et meijä kohralt liikenne tulee reilust kasvamaha ja lipsautti viäl, et sit ne tukkirekakki joutuva täst ajamaha - mink mää olen unohtanu kokonas, ku kert täst ei sellassii ol koskaa enne menny! Voi, "jee"! Onneks se uus yritysalue nyssit o siirretty tonne kasitiän länsipualel, ku seki ol alkusuunnitelmis täl meijäm pualel kasitiäst, ni siin sitä sivvast enempi raskast liikennet olis tähä tullu. Toivottavaste se pysyyki sit siäl!
  • Vähä tul olo, et voiks näihinkää puheisii ja lupauksihi lainkkaa luattaa, ku moni puhu sitä, et jossai tilaisuuksis o luvattu sitä ja tätä, mitä sit ei ol toteutettukkaa ja mist ei ol kerrottu kellekkää mittää. Eli suunnitelmat välil iha "lennos" muuttuva ja lupauksist ei tartte pittää kii... Hmm.
Asia eteenee nyssit nii, et nyv viäl voi antaa miälipiteit, alkuvuare kunnan kuulutustej jälkkee sit muistutuksii ja niire perusteel voivat tehr viäl muutoksii suunnitelmaha. Se valmistellaa ja sit sitä ei enää ymmärtääksen tartte eres näyttää missää kellekkää sej jälkkee, ennenku se sit viärää hyväksytettäväks, mist se saa lainvoiman (pyrkimys saara tääki viäl 2009 aikan) ja sit alkava tekemää tarkemppaa tiäsuunnitelmaa ja jos näis tulee vastaa jottai, ni sit täytyy tehr valituksii, mikkä kulkee normaalin oikeuskäytännöm mukaseste ettippäi. Raaka peli.

Heittil o nyssit ainaki meijä kirjalline miälipire asiast ja se o heil toristajie läsnäolles annettu. Oikeest en kyl tippaakaa luat siihe, mitä siäl nyy lupailiva, enkä siihenkää, et asiast jatkos tiarotettais jotenki paremmi, ku tähäs saak - vaiks kuulemma osa maanomistajist olivakki poikkeukselliseste saanu kirjeenä kutsun tähä tiarotustilaisuutehe. Ei vaa meil ollu tullu, vaiks meiltäki tonttii tän takii pätkästää.

Mut rakennuste lunastamist ei ol nyy sit suunnitelmis meijä osalt sentäs. En tiär oikkee täl hetkel, mitä ajatel asiast. Ei jotenki tiato siltikää kovaste lohrut. Kovi o epävarma olo. Meijä tarttee vissii tehr ny keske olevat rempat valmiiks ja kokeil jossaikohti, et olisiskos joku valmis tulemaha tällasee paikkaha asumaha... Ehkä? Ei kovaste nyy ol kanttii ruvet jottai uusii juttui tekemähä, eli omat suunnitelmat täytyy pittää jäis, kunnes käytännös tiäretää, mis tän asian kans mennää.

Täytyy sannoo, etten ol mitenkää ilosin miälin, vaiks se pahin skenaario ei sentäs toteutunukkaa.