Jaah! Täsä o tullu vähä siivoiltuu - pikkujoulusiivoo, ei mittää sen isomppaa. Tosa vähäse aikaa sit käyttii kaappei lasten kans läpitte, ku ei tuntunu oleva mittää suuhumpantavaa, mut löytyhä sit vaiks mitä. Ja samal saattii niit ikivanhoit asioit poijes kaapeist kans. Nyy sit on tullu hankittuu jo täyrennyksiiki.

2101950.jpg

Olin ostoksil tänäpe ja itte asias sellasel shoppalul, mitä en ol koskaa enne tehnykkää. Meil o sellane joulukalenterirekka (kuvas tual ikkunav viäres), misä o piänem piänii laatikoit jokasel päiväl ja mää sit niihi sopivii juttui koiti löytää. Mukku laatikot ovaj jo piänet ja sit niihi pitäs mahruttaa ain kaks juttuu, ni ei oikkee löytyny mittää muut ku jottai paperipäällyssii karamellei. Enkä haluu joka päiväl mittää pelkkii suklait. Mut keksim mää sit jottai kuitenski. Mää meinasin, et jos kuvaisisin neki teil tänne, mukku ev voi ol varma, etteikö moksukki luje tätä, nii emmää sit viittikkää paljastaa mittää. Ja tuskim muistan ain jälkikätteenkää mittää kuvail, ni varmemp siv vaa jättää homma poijes murheist kokonas. Siinäki o muistamist, et ain erellisen iltan valmistan seuraavan aamun laatikon - vaiks ovakki jo murkkui, ni ossaava kyl ol nii uteliait, et sit  menee kaik yllätykset kerral, jos net sin kerral laittaa...

Hannil ol juttu - siivouksist puheenolle - misä kans näytti siivotut kaappis, ni enks mää taas sit het tilaisuuren tulle ollu kamera käres kans. Heh! Ei tarttis varmaa ihan kaikkii juttuihi tarttuu, mut tartumpahav vaa!

2101960.jpg

Hiutaleet, raesokerit, maitojauheet, korppujauhot, siirapit ja tiäs mikkä, löytyvä täst kaapist. Kaappi o sevverti syvä, et siin o tavaroit kahres tasos, et ikinä ei meinaa muistaa, mitä siält takkaa kentiäs löytyy. Siivottaes sit viimeistäs ain vastaha tuleva.

2101975.jpg

Tiplehöörikaapist löytyy japanilaissii teekippoi, kulhoi, syämäpuikkoi, teepussialussii, ruaka- ja kaffepapereit ja tiäs mitä muut.

2101992.jpg

Maustekaapistki kuva ihav vaa sev vuaks, et mää niinku lährin tätä järjestelemähä sil silmäl, et saan siit poijes kaik nee avonaiset maustepussit, mitä isäntä o käyttäny, ku itte käyttää iha eri mausteit, mut nuukuus iski sit kummiski ja ku käyttöaikaa mausteil ol viäl, ni sinnehä mä ne sit takasi tungin kaik.

2101998.jpg

Tee-, kahvi- ja sokerikaapist sit o ruvennu aikaa myäte löytymähä erinäissii säilykepurkkei, purkkapussei ja jottai koulukirjassiiki (oikkee lookises paikas, juu!). Intiaanisokerii ku halutaa, ni täytyy nostel tavaroit sem purkim päält poijes enste... Onneks nää kaapit ova tätä kappiampaa mallii, ni ei syvyys riitä usseemmal kerroksel tavaraa - löytyyki jottai.

2102017.jpg

Ja ku tosa vähä aikaa sit motkottelin tääl, kui yläkerras lattias näkyy inha raja ja kui o eri laatui lattiaa ja sellast, ni nymmää löysin sit sopivaise makkarin mattosarjan meil. Ruskeet, mitä meil o paljo muutenki, sevverti neutraali, ettei ot kovi silmähä, mut peittää tota rantuu lattias kummiski. Ainut ikävyys näis o siin, et näit ei voi itte pest - eli meijät tuntie se tiätää sitä, et sikku nää likaantuva, eikä siihe oikeest men kauaakaa aikaa meijä lemmikkie kans, uskokaa poijes, jourutaa heittämää nämä poijes. Noh, ekaks ne kyl muuttava sit jonnekki autotallihi, kellarihi tai jonnekki, misä lika ei niimpal haittaa, mut me vaa EI saara mattoi pesulaha koskaa.

Ja muute oikeest tuntu iha mahrottoman kivalt "törsäil", vaiks ei rahaa oikeest paljoo palanukkaa, ku o täsä kituuttanu ja kituuttanu niin kaua ku muistaa taakkeppäi. Aijai! Shoppailu rentouttaa!