Se ol sittekki liikaa se peiton käyttöhö ottamine. Nii ol vaikkia nukkuu, ku ol koko aja kuuma (nyjjo kahten yän täsä välis). Sit heittelin ekaks toist koipee poijes peiton alt, sit toist, vähä ajam pääst ol kärekki ulkon ja ku mää (ai nii, tää olisis ehkä sopinu siihe omituistuuksie listaha...) tartten AIN peitet suun ettee, ku mää nukun (et henkitän lämmint ilmaa, enkä kylmää), ni ol "pikkase" hankala järjestää oikkiallaist asentoo jokase asennovvaihroj jälkkee. Heräskelin siis melkose kunnol ain, et sit ol vähäse tyät ennenku sain unempääst uurestas kii. Ja Susuki totes siin alkuyäj jälkkee, et nyy o turvallisemp men nukkumaha vähä kauemmas, ku tää yks täti häärää vaa koko aja. Nyy pitäs varmaa käyttää jottai ohkast filttii viäl, eikä tollast kunnollist peittoo, mut mää oon nii laiska, ettem mää jaks ruvet siihe lakanarumbaha het taas.

Eile tul tosiaa sit tää uus ploki perustettuu, mut kyl mää sit ehrisi pihalki vähäse touhuumaa. Sattaa ropsuttel menemähä ja mää kastelin takinki sit nii, ettem meinannu sitä häärätessän huamatakkaa. Sain pihal olleist ämpäreist ja saaveist kaarettuu veret poijes ja kasaamaa niit yhtee. Viäl ne ova ylösalasi tosa pihal, ku en oikkee tiär mihi mää neet sit pakkasilt suajaha saan, ku kaik paikat tuntuva taas oleva iha täyn. Autotallis o pojam mopoki moottori leviänäs, ku jäi männänvaihto-operaatio keske - tai joku semmone. Sellase tilan kyl sin raivasin, et sain näät meijä kuistil tulevat kenkälaatikot sin suajaha, ku ne ova ollu täsä terassil vaa. Ova muavii, etteivä men sateest mikskää, mut pakkasest en usko niitte tykkäävä. Keräsim myäs kaik harjavvarret ja haravat ja lappiot yhteem paikkaha. Yks rikkinäine ov viäl yhres savikasas, ku mää meinasi, et jos viäl sopivaine päivä tulisis, et mää voisisi sen yhre kasvin tost sorakasast nyppäst poijes. Siin seki vaa olla jököttää, vaiks siitäki ojjo kamalaste aikaa, ku se on "tyälistal" ilmestyny. No, ei ol ollu kaivinkoneelkaa sopivii kelei, et varmaste vast kevääl myähemmi sit tätä pihaa taas ruvetaa kunttoho niilt osi laittamaha. Jos liijam myähäseks menee, ni mää ev varmaa enää tunnist tota kasvii. Sit täytyy orottaa, et ruppee kevääl taas uut kasvustoo tekemähä...

Pyykkiiki pesin taas, ku plikalt tul kahre pyykkikopallisev verra pestävää aamul. Meinas kyl, et hän sit niit myähemmi laittaa koneesehe, mukku siäl ol mun omiiki pyykkei, mitä tarvittisin, ni kattosin sit kaik samal kerral. Kyl tää vaa o loputont, tää pyykkikiärre, ei voi mittää.

Nonni, jostai syyst saan kuvat vaa vuaratukse kalleriaha ny, mut en tänne esil lainkka. Eli kuvaton viästi täst sit tulee. Oon jo melkose aikaa näitten kans "tapellu". Höh! Erelles meil o matkalaukut sisäl, ku en ol saanu aikaseks viär takasi varastoho. Vaiks en kyl tiär, et onnistuukse eres enää, ku noi kenkälaatikot ova siin ove eres. Voi ol, et siit just ja just mahtuu itte pujahtamaha sisäl, mut matkalaukkuje kans ei välttiks enää onnistukkaa.

Auton renkairev vaihtoki o täsä eres meil, niinku monil muillaki - jollei joku ahkera ja viittelijäs ol sitä jo tääl eteläski ehtiny tekemähä. Mää en ol tätä meijä huushollis koskaa hoitanu, mitä ny vissii kerra-pari toisetrenkaat poistanu ja uuret renkaat alle laittanu. Et se sentäs multaki luannistuu. Mut nyy pitäs vaihtaa renkaat näil vanhoil vanteil, ni ei voi itte sitä vaihtoo tehrä. Määhä soiti sit innossan yhtee liikkeesee, et millo voisisi tulla, ja et tekeväthä tyän orottaes, ku mää sit autottoman em pitkäl pääse. Juuh, kysy autom merkkii ja mallii ja renkaitte tyyppii tai jottai. Mää menin iha lukkoho, enkä meinannu eres muistaa, mikä auto meil o, saatika osannu mittää tiatoo renkaist sannoo. Sit tää miäs rupes selvittämähä, et juu, hänel ei ol mittää hurjan isoo varastoo, ni tarttis sen tiaron, et osaa varmistaa, ettei tul hukkareissuu mul, jollei hänel olekkaa sopivii just siinkohtaa. Heh! Mää sit lupasin soittaa maanantain uurestas, kuha ehrin selvittämää, et mikkä ovan nee oikkiat renkaat. Isäntähä sit nauro kans, et meil o iha alkuperäset vanteet, et se autom merkin ja mallin olisis pitäny riittää, mut et rekisteriotteest löytyy sit nee viralliset tiarot. Juuh, joillekki näät asiat ova ittestääselvii, mut mist mää olisisi tätä voinu tiätää? Juupa joopa. Jos ol matkajärjestelyt ärsyttävii puuhii, ni kaik tähä autoho liittyvät toimet ovak kans yht ärsyttävii. Ku ei ymmär, ni ei ymmär - enkä nii kovaste eres haluaiskaa ymmärttää...

Illan olinki sit entise tyäkaverin kans syämäs ja jutustelemas Turus. Tul sit samal pikaseste tavattuu monii muitki vanhoi tyäkamui, ku siin pöyräs istuskelttii. Ol ihmiset liikkeel. Ol kyl TOSI ihana tavat pitkäst aikkaa - ja paljoha täsä välis ol ehtiny tapahtumahanki. Lährettii sit siihe aikkaa, et ehti kaupas käymähä, välttämättömimmät ruakatarpeet ostamas, ku tänäpe ei ol kaupat auk. Kottitultuu koirie kans taas lenkil - melko pikasel kyl, ku taas sato vet oikkee kunnol - ja sit nukkumaa.

Tallennan välil ja kokeilen uurestas, josko saisin eres yhren kuvan tähä välihi lisättyy...

Erittii: Juu, ei anna lisät - ja hävis kaik kappalevaihrokki johonki - koitav viäl korjat tätä täsä kerra, mut en tiär onnistuuks. Perskules sentää! Kattotaa ny, tuleeks täst yhtää mittää. Kismittää!