Aamusel tul valmiiks toine pari säärystimii.

2095267.jpg

Tai mahtaisiks itte asias olla "nilkkurit" parempi sana. Siis irean o pittää housumpuntit kii, ettei lumi eikä tuuli men kenkää sisäl. Ei tää säärt pahemmi lämmit.

Erittii: Otin kuvaa peilin kaut, milt näyttää, ku o jalas. Ei mikkää muarin ihmemaast revästyi, mut asias ajavat kummiski! =oD Ja nilkkaki pysyy lämpimän!

2095695.jpg