Plikka siis lähti omii menoihis illal ja en sit sentakii lähteny siskonkaa lua, et JOS kumminki tarvitaa aikuist illa/yän kulues. Ei ol mittää alkoholin kans koskaa ollu tekemist, et sillee ei ollu hualt nykkää, mut ettei tul jottai muut kahakkaa nuarison keske tai mitä ny koskaa voi jottai vastaha tul. Pyysin sit siskom porukkaa meil, mut heil on kans ollu tyttö menois ja heil o koiras pentu hoiros kans, ni olisis ollu vähä iso elämämmuutos täsä ryykät iha viaraissii ympyröihi keske kaike. Omil tahoil siis olttii.

2193480.jpg

Myähemmäst iltapäiväst syättii ja sit ruvettii elokuvii kattomaha pojan kans. Olttii varauruttu tähä aikasemmi jo, mut ei sit lopult kuiteskaa kaikkii ehrittykkää kattomaha. Jäi viäl myähemmäkski.

2193479.jpg

Pistin ikkunaverhot poijes akkunoitte erest, ni nähtii kaik mahrolliset raketit, mitä ol alotettu paukuttelemaha het, ku tul pimiä. Yks siäl, toine tääl. Iltalenkil käyttii koirie kans joskus yhreksäm paikkeil, ni mittää paljoo ei näkyny, mut pauket ja rätinää kyl kuulu ympärilt kovaste. Koirat ei niist ny millänsäkkää ollu, mut huamasiva kyl. Sisäl välil, jos sellane matala paukahrus, mikä tuntuu tutisuttava talooki, tul, ni sit lähtivä haukkumaa, muttei muute. Ja seki ol sellast ilmasuhaukkuu, ettei mittää pelkoo sentäs.

2193482.jpg

Meijä omat paukut tul nyy pistettyy taivaan tuulihi siin yhrentoist paikkeil. Poika meinas, et jos sit viäl yks elokuva kattottais, ni hänki näkis kerranki ne muitte raketit paremmi. Ain ku o enempi keskittyny isäs kans tähä paukuttelupualee ittekki.Täsä vireo meijä ekast paukust. Sellane patajuttu, mis vauhti tuntu kiihtyväv vaa loppuu kohti.

2193483.jpg

Täsä taas koostet muitte lähettämist raketeist. Kuvii tul kyl "kiitettäväste" napsittuu, et ol mist valkat...

2193808.jpg

Illan paras otos, misä ol enite rakettei yhrel kerttaa o täsä. Siit näkkyy, et melkkest kaikis kuvis o kaikkeist enite tota mustaa taivast.

Sit oliki jo nukkuma-aika, et jaksaa aamul noust ylös koirie kans lenkil. Tytön kans olttii yhteyksis ja sit puhelin jäi yäpöyräl valmiusasentoho, ku kömpisi peiton alle.

Näi se sit Uus Vuas o taas kerra alkanu! =oD