Moninaiselt tul hauska haaste:

  1. Avaa neljäs kansio, jossa säilytät valokuviasi.
  2. Valitse neljäs kuva kansiossa, ja julkaise se blogissasi.
  3. Selitä kuva.
  4. haasta neljä bloggaajaa tekemään sama.

Mul tul tenkkapoo jo tosa kansion miättimises. Fyysine kansio, joit meil o kymmenittäi kans, vai koneel olevii kansioit? Näit uuremppii kuvii ku o koneel paljo enemmä, mitä o konsanaa albumeiks teetetty. Päätin sit, et otetaa fyysine kansio.

Seuraava tenkkapoo tul siit, et meil o näit kansioit ussemmas paikas, mist lähtis liikkeel. No, itte asias se ol aika helppo, ku mää en jaksanu toimistoho tonne toisee rakennuksehe lähtee tän takii. Heh! Sit mää miäti, et vaaka- vai pystykansiot? Hyllytila ku o loppunu keske, ni niit o kasattu sit toiste albumie päällekki. Siit se neljäs olis vaatinu kolmen kansion siirtämist poijes, et olisisin päässy neljäntehe käsiks, eli sit siirtysin pystykansioihi, mink eres taas vasemmal pualel ol tavaraa, ni päärysin sit ottamaa sen neljänne kansion oikkialt laskettun.

Ja täsä se sit o:

Ulkoilukuvii meijä kerrostalon pihalt kevät-talvel 1995. Plikka o pualentoist vuare ikkäne - ja poika (päättömän taustal kovaa vauhtii juaksemas) pikkase vajaa kolmen.

Se, mikä täst tulee ensimmäitteks miälehe, ova noit vaatteitte värit. Iha piänest saak meil o tyttö tykänny sinisest värist ja poika punasest. Ain ku kysy, se men nii, ja se o pysyny. Vaiks likal nykysi oj jo jottai punassiiki vaattei, ni sinisist silti enite tykkää - niinku sisustukseski. Poika taas kulkee enite mustis, mut silti tykkää sisusteluis punasest.

Viäl tulee täst kuvast miälee se, mite me osuttii moksujen kans isos taloyhtiös asumaa sellasee aikaa, ettei siäl ollu muit vastaavanikkässii lapsii. Mee olttii ain pihal keskenämme tai sit ku haluttii seuraa, kuljettii vähäm matkam päähä sellasee puistoon, misä perhepäivähoitajat ruukas ulkoiluil käymähä. Siäl sit ol kavereit.

Ja neljäl pitäs tää sit laittaa haasteen ettippäi. Vaikkia valit vaa neljää, ku olisis nii kiva nähr kaikkie valokuvii, mut jos ny vaiks Hanni, Saanel, Stansta ja Anuradha lähtisisivä tähä mukkaa.