Ollaa täsä yritetty seurat kovaste, millo tää Kasitiän yleissuunnitelma tulee kuntaha nähtäväks. Kuulutuksii vaa ei tunnu kuuluva. Kaikellaissii muit erilaissii juttui (yritysalueen valituksii ja lähimmä asuntoalueen laajennuksii mm.) on kyl löytyny. Ne ny ei kovaste meihi vaikut.

Netist löytyy tiato, et suunnitelma o valmis ja pitäs orottaa niit kuulutuksii, et pääsee tarkemmi kattomaa niit. Ei taira isäntä niit ehtii sit näkemähä. Netist napattii nyy parit viimesimmät karttakuvat täst ja ne näyttävä paremmilt ku ne pahimmat versiot, muttei siltikää kovi kivoilt meijä kannalt.

Tontist pätkä poijes, tiät lähemmäs taloi ja sit heräs kysymys, et mite toi tiä mahtaa vaikuttaa tähä meijä tonttii pitki kulkevaha sähkölinjaha, ku se liittymä o just yhre pylvään kohral. Muuttavakkoha sen sit maakaapeliks vai siirtäväkköhä vaa yhre pylvään toiseem paikkaha? Ei mittää hajuu käytännöist tällaste suhtee.

Isäntä kovast meinaa, et täytyy näit luvallissii "tukkeit", eli piharakennuksii; vajoi, huvimajaa ym. rakentaa sellassii paikkohi, mist ehkä voisis kuvitel sähkölinjoje mahtuva. Se siit käytännöllisyyrest sit - rakennuksii putkahtelee ilmeisest meil lähinnä esteeks eikä esteettiseks osaks pihaa... Hmm. Nyy ei jaks ajatellakkaa mittää moissii, ku tiätää, ettei rahaa ol toteuttaa pahemmi mittää vähään aikaankaa.

Kyl sitä vaa saa aikaa kulumaa tual netiski näit asioit tarkastelemas. Sit valit siält ne muutamat sivut tulostettavaks ja siv viäl yrittää ymmärtää, misä oikeest mennää. Huh!