Pitkät lurinat häipy taivaan tuulihi, ku Explorer lakkas toimimast yhtäkkii. Höh! En jaks täsäkohtaa kirjottaa kaikkee uurestas. Ärsyttää!