Mää yritän ain vältel kaikkii uutissii, mut eihä siin nykyaikan voi onnistuu, ku kaik tuutit toitotteleva samoi tiatoi. Noh, mut eile sit osu juttu kuljetusyrittäjie sakkokäytännöist ja kaikellaisist lakiuuristuksist ja toiveist. Et otti pattii.

Oon viättäny viimesen pual tunttii ettimäs netist sitä juttuu, ku taatuste se siäl jossai o, mut en ossaa oikeit hakusanoi sit löytää vissii.

1239961938_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Irea o kuiteski sellane, et kuljetusalan kuskeilt o lähtemäs kortti kolmeks kuukaureks kuivumaha, jos saava kolme sakkoo vuares. Nyy o tullu kova hulabaloo siit, et yrittäjät jäävä tona aikan sit ilma tyäntekijää eikä tyäntekijäkää saa mittää palkkaa sit tiättykää tolt ajalt. "On se nii vääri!" Tähä siis halutaa loivennust, ku monil kuskeil ojjo kaks sakkoo pohjal orottamas.

Kuskit valittava, et joutuva tekemää kymmenii tuntei ajoo päiväs, eiväkkä saa herpaantuu hetkekskää. Ei TIÄTENKÄÄ - kuskit tekevä tyätäs liikentees, muitte ihmiste ja ajoneuvoje joukos, ni ei siäl ol VARAA tehrä mittää turhii inhimillissii virhei. Mummiälest kuljetusyrittäjie täytyy hoitaa hommas nii, et kukkaa ei väsyneen lähre ajelee, kellää ei ol nii kiire, et täytyy ylinopeut ajel, tai pakat auto ylikuarmaseks tai huanoste kiinnittää tavaroit. Harva kuski tual teil iha yksikses ajelee! Hyväne aika!

Jokkut kuskit vertailiva ammattias ja tyäntekemistäs muihi aloihi, mis ei ol toisil vaaraa. Ei niit vaa VOI vertail noiv vaa. Seki, jos sää tee inhimillise virheen henkilöauton kans, voi ol vaarallist, mut piäne auton saa takas hallintaan helpommi ku rekkaa, jos se siirtyy esimerkiks piantareel jostai syyst. Ja vahinko yleensä o kans isomp, mitä isommal koneel toisii törmää. Munst siis itte asias kuuluis olla tarkemp JUST näitte isoje ajoneuvoje oikeallaise ajotavan kans eikä toisimpäi!

Kuskie tulis ajaa kaikkie taiteen ja sääntöjem mukkaa, ettei tarttis koskaa saar niit sakkoi! Iha kummalline ajatusmaailma täsä jotenki, mihi mää en pääse lainkaa mukkaa.

Tokiha kuljetusala on tärkkiä. Tavaroitte tulee vaihtaa paikkaa, et talous pyärii ja yrityksil o raaka-ainet ja kaupois ostettavaa. Mut eihä sitä kuulu tehrä kenenkää hengen kustannuksel. Ei kuskin ittensä eikä muitte teil liikkuvie.

Keskusteluu asiast löytyy:

http://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?messageID=3190277