Kylhä mää vähäse ehri kuapsuttamaha tota tyästettävää kukkapenkkiiki tänäpe, mut järkky homma siin o. Niimpal pyäri paarmoi ympäril, ettei mittää määrää. Täytyy kerät voimii ja intoo täsä vähäse aikkaa, et jaksaa jatkaa taas. Ku olisis eres jottai kasvei, mitä laittaa siihe tyhjähä paikkaha, ni vois ol innostuski taas vähäse eri luakkaa. Lipputankopenkiski ov viäl paljo tyhjää. Taitaa tyhjäks jääräkki tän kesän osalt.

anemonet.jpg

Kummitärilt sain tosa alkukesäst anemonie sipuleit ja tähä mää ne laiti. ei paljoo mittä ol näkyny, mut nyy o tullu jottai ulos. Näät voi iha yht hyvi olla rikkaruahoiki, mukku en uskal nyppii poijeskaa...

pensashanhikit.jpg

Pensashanhikit kukkiva vähä nuukaste. Ollu liija kuivaa. En ol näil puskil kerttaakaa lisävet antanu, vaiks olisiva selväste sitä tarvinnu. Reppanat jätetää vaa kitumaha...

ruusu1.jpg

Yks meijä niist viime vuare kevääl laitetuist "keltasist" ruusuist kukkii ny. Se kyl o niim piän, et se ennemmi näyttää äitiempäiväruusult, ku pensasruusult, mut sellane sem pitäsis kummiski olla.

ruusu2.jpg

Kauniitaha näät ova, mukku tarvittisisiva melkkest suurennuslasin ennenko niit näkkee...

koirat.jpg

Ja ku mennää vähä kauemmas, ni ei näy sit kukoistust enää senkää verttaa. Tiätenki mul ol täl lenkil sit näät neljä tassuttelijaa kans mukan.

vilja1.jpg

Muistki maisemist vähä otoksii. Näät viljapellokki ova mum miälest nii kauniit.

vilja2.jpg

Sävykki vaihtuva, ku vilja vaihtuu. Kiva ol käpötel, ku aurinko ei porottanu pääl tulipallon. Ei mittää kovi pitkää lenkkii tehty, ku Kössi ol mukan, ettei rasitu liikkaa, mut pikkase piremp, mitä täsä ny kuumie kelie aikan o tullu tehtyy. Kottitulles ol silti Kössin häntä peräs laahaamas jo, et vähä ol poika väsyny. Toivottavaste ei silti liikaa.