Tää olkkaris oleva kissateltta on kyl ollu kovas käytös. Susu käyttää sitä välil "turvapaikkan", ku leikkii Kadin kans. Se o iha lytyski toisinas, mut täähä vaa pomppaa muatohos takasi, kunha siit vaa tassu päält poijes otetaa. Näppärä vehjetys siis.

1249534404_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Mut ei sitä ain leikkimisehe ja riahumisehe käytet. Välil siäl oleillaav vaa. Nii tihee ikkunaverkko täsä o, ettei tahro nährä, onks siäl joku tai kumpi siäl o, jos o. Mut tää kuva paljastaa sen kyl. Noh, ainaskaa Mimi ja Kyösti siäl ei ol, ku osa näist täsä kuvas näkkyy teltan ulkopualelt...

1249534519_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

... mut tää ei voi kuuluu ku yhrel vaa.

1249534567_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

Ja sehä on tiätty Mustis.