1261313160_img-d41d8cd98f00b204e9800998e

 1. Eti rekvisiitta valmiiks; punane kangas, tonttulakit, koristeet.
 2. Lisää puuttuvat narut lakkeihi ja neulo koristeire saumat umppehe.
 3. Ot kamera valmiiks ja lait sääröt kunttoho.
 4. Muist asettaa kamera helposte käsil saatavaha paikkaha.
 5. Aset kangas paikoilles ja koristeet lähel.
 6. Lait taskut täyttee namupaloi, muist omat namit kissoil.
 7. Pyyrä koirat asemihi kankaam pääl ja lait tonttulakit kii.
 8. Ot testikuva säätöje tarkistamiseks.
 9. Palkitte koirat ja pyyrä viäl orottamaha.
 10. Hae kissat jostai.
 11. Anna apulaise pittää kissoi sylis.
 12. Korjaa koirie (ja lakkie) asentoi.
 13. Komenna koirat pysymää paikallas.
 14. Ot toine kissa apulaiselt, ku apulaine juaksee toise kissam peräs.
 15. Koit pittää koirii paikallas, vaiks namupaloje avul.
 16. Ku karkulaiskissa o taas saatu kuvioihi mukkaa, korjaa uurestas koirie asennot (ja lakkie paikat).
 17. Lait omas sylis ollu kissa koirie keskel ja pyyrä apulaist laittamaa kans toine kissa siihe viärehe.
 18. Apulaine menee kissan kans kahre koiram päält, jollo näät kaks koiraa ikäänku "pulpahtava" poijes tiält ja lopukki ova iha kummissas.
 19. Yrit saar paikattuu juttuu ja pyytää koirii uurestas asemihi...

Joist toine suastuu, toine ei  - ja kummallakaa ei ol enää tonttulakkii. Kissat ova sen näkössii, et maailmalloppu o tullu ja orottava vaa piänintäki tilaisuut pääst ponnahtamaha tilanteest ulos.

Kohta 20. Luavut suasiol - ja henkitä syvään...

Juu, yhtää varsinaist kuvaa ei tullu napattuu, ku kameraha ei säätöjej jälkkee koskettu. Se siit sit.