Vähä tek vaikeuksii miättii oikkiaa katekoriaa täl asial, ku kovaste en haluis tätä valituksekskaa tehä, mut ei se oikkee sovi muuhunkaa, enkä uuttakaa keksi. Eli saa kelvat.

74148.jpg

Kuva: MTV3.fi

Japanin tilanne maajjäristykse, tsunamin ja yrivvoimaloire suhtee sai mut miättimää tarkemmi viäl tätä, mitä oojjo joskus muutenki paljo miättiny. Mite Suami o varautunu johonki isomppaa yleisee onnettomuutehe? Juu, Japanin osalt joku ministeri (kait? oon NII onneton nimie kans, ettei tosikaa) sano, ku kerrottii, et ihmiset ova joditaplettei ostanu nii, et ne o apteekeist jo loppunu, et ei Suames ol mittää hättää, ku jokasel kunnal ja kaupunkil täytyy olla tehty pelastautumissuunnitelma (tai joku vastaava, mun huamio), et jokane asukas Suames tiätää mihi kokoontuu, jos tulee evakuointitarve. Yleensä siis johonki kouluihi, kauppakeskuksihi tai vastaavihi. Noh, mähä sit innostuin täst, et MÄ en ainaskaa tiär mittää mihipäi pitäs siinkohtaa ryykät ja löysin itteni Nousten kotisivuilt. Pistin hakukenttää erillaissii hakusanoi: pelastautumissuunnitelma, pelastussuunnitelma, pelastus, evakuointi, kokoontumispaikka... ja vaiks mitä. Ei löytyny asukkail suunnattuu tiarotteem pualikastakaa siit, mihi pitäs pyrkii, jos hätä tulee. Et näi hyvi meil.

Juu, siis mä en itte asias aatellu niinkää mittää yrinkatastrofii, vaiks tiätty vois olla syy-seuraussuhre siihenki, jos isommalt alueelt menis pitemmäks ajaks sähköt. Niinku esimerkiks aurinkon magneettimyrskyn takii. Sitä ku ei tiäret, mite isoiks ne joskus voi tulla. Oletetaa ainaski, et esim. Ruattis olis ollu jo tän takii parin tunnin sähkökatkos (lähteen MTV3 Kotimaan uutiset 22.1.2005). Magneettisuus voi tehrä kaikellaist jäynää. Asiast löytyy lissää myös mm. National Geographicin suamenkiälisilt sivuilt, vaiks ite ainaskaa en enää saanu kuvii näkyvii. Juttu 6.10.2010 tääl.

Ja näi pitkän alustuksej jälkkee miätintää siit, jos oikeest magneettimyrsky aiheuttais pitkäaikase sähköntoimitukse keskeytykse Suames, mitä se tarkottais (mum miälest, en ol mikkää asiantuntija):

 • autot, junat, lentokoneet, laivat, kaik mikkä tarvitteva sähköö liikkumisees, pysähtyisisivä. En tiär pystyiskös autoil ajamaa nii pitkäl, ku käynnisolles o, mut auton sammuttamisej jälkkee akkuu sit jo kaivataanki. Valot, ratio, tuuletin ym. sähköne vermes kuitenski lakkais toimimast. Ei oo tää auton liikkumisperiaate iha täysi selvil, mut jos akku magneettimyrskyj johrost menee möskäks, ni auto ei kyl pahemmi liiku sej jälkkee, sen tiärän.
 • kännykät ja puhelimet ei toimi. Mikä huali ja hammastenkiristys tuliskaa niitte osalt, joil ei ole perhe koos. Viästintä ku ei pela, ni tiatoo kauempan asuvist tai kentiäs kauempan töis olevist ei saa. Eikä tiätty toisinkaapäi.
 • kauppoje ja muitte liikkeitte sähköset ovet lakkais toimimast. En tiär niittenkää systeemei, et lukittuvakkos automaattiseste sähkökatkoksen tulles, vai jääväkkös auk vai mite - voi olla, et näit o erillaissiiki. Kerra ainaski sähkökatkokse aikan mut o ohjattu kaupast ulos varauloskäytävän kaut, mikä aukes vaa sisäpualelt kahval ja men mekaanisest lukkoo het ku ovi men kii.
 • kauppoje kassat lakkaava toimimast, samate yhteyret tiätty pankkitileil. Kuinkas monel o "takataskus" käteisvaraa sevverti, et pärjää ilma pankkikorttii jonki aikaa? Hmm. Ei meil ainaskaa.
 • kauppoje kylmähuaneet, pakkasaltaat ym. lakkaava toimimast. Miätin, et mahtaaks niit tuatteit kaupat pystyy myymäänkää, jollei kassat toimi? Ja mite kauva kaupat yleensäkki joutuva orottamaa, ennenku tilanne o tiaros, et pilaantuvat tavarat kannattaa saar ihmisil käyttöö, ennenku o liija myähäst? Ei ol Suames mittää nyssäkkä-systeemii suunnitelmis, en ainaskaa usko, mikä ol varsi fiksuu Japanis. Kukkaa ei pystyny rohmuumaa kauppaa tyhjäks, vaa jokane sai välttämättömimmät tarpeet omast paketist.
 • mitkää sähköset vempeleet ei toimi: tv, netti, tiatsikat, paristokäyttöset rariot ehkä, jollei magneettisuus häiritte niit lähetyksii. Mä miätin, et kait viäl on niit "vanhanaikassii" lähetyksii mahollist lähettää, ettei kaik ol digimuatossii nykyää? Ei ol aavistustakaa. Ihmisil pitäs olla toimintatiarot omas pääs tai sit sitä pitäs käytännös jakaa karuil huutelemal (ei kauheen tehokast). Ja jos magneettimyrsky vaikuttaa akkuihi, ni vaikuttaaks ne sit paristoihinki, ettei nekää toimi?
 • kraanoist taitais tul vet sellasil alueil, mihi vesitorneist luannollisel paineel sitä tulee. Ne pumput, mikkä siin matkav varrel o kauvemmas, eivät toimi. Ja taitaa se jonkillaise pumpuv vaatii seki, et sitä vet o sinne vesitornihi saatu kans, et aikanas seki tyhjenee, jos pitempää aikaa sähköttä joutuu olemaa. Kuimmonel kaupunkitaloyhtiöl o omaa kaivoo, mist riittäis kaikil asukkail vet? Ku ei ol kaikil omakotiasukkaillakaa.
 • jos o onkelmii tulevav veden kans, ni onkelmii o sit lähtevienki kans. Viämärijärjestelmäski o pumppui, mikkä pumppaava vet puhristuslaitoksil ja jos ne pumput lakkaava toimimast, ni jätevesihä ei sit pääse liikkumaa. Se vuataa sit sinne, mihi se luannolliseste helpoite pääsee: alavimmil mail ulos ja rakennuste kellareihi - tai ekoihi kerroksihi ja siält ulos.
 • suurimmas osas talouksis ei pystyis enää pesemää pyykkii tai astioit tai vesi ainaski täytyy kantaa ite sisäl (ja poiski). En tiär porakaivosysteemin mahrollisuuksii, et saaks sen sähkösyyren siittä vaihrettuu mekaaniseks jollai taval, et ne eres sais käyttöö. Juu, meilki o tontil oma kaivo, mut ei olla kerttaakaa sen kantta auottu, ettei tiäret millast vet siäl o (hyi-me!).
 • ruaka tulee aika äkkii kans onkelmaks. Mitä kaupoist saa ja mihi hintaa? Alkaaks ryästelyt ja yleine sekasorto? Pelkään, et Suames saattais kyl epätoivost syntyy melkost kaaost. Harvalt löytyy kunno talvivarastoo. Kaupat ku tyhjenee ruuvast, uut ruakkaa ei sit ol hevil orotettavis, ku kulkuvälineet eivä kulje...
 • kotitalouksis jääkaapit ja pakastimet ei toimi, tosin ainaski arkkupakastin pysyy kyl kylmän melkose pitkää - varsinki, jos siäl o paljo jäist tavaraa sisäl, mut ei se kuitenkaa mahottomii aikoi kest, ku kant o joka tapaukses välil aukottava. Talvisi pystyy parvekkeit käyttää apun ruakienki säilytyksee, mut kesäsi tuleeki taas isomppii onkelmii.
 • sähköhellat ja -uunit eivä toimi, et ruakiev valmistuksee täytyy keksii muit keinoi. Onnelliset ne joil o puuhella. Kaasuhellaki toimii nii kauva, ku kaasuu riittää, mut jossaikohti seki loppuu. Kaupunkeis varmaa aikas noppeeste syntyis nuatioit yhtiöitte pihoil, vaiks puitte saamine niihinki vois olla siäl aika haasteellist...
 • ihmiset harvaan asutuil seuruil ei pääse iha noiv vaa eres liikkeel, ku julkine liikenne o poijes, taksit ei liiku, omat autot/mopotkaa ei liiku. Pyäril sit tai jalkasi pittää kulkee. Joillaki harvoil (suhtees koko väestöhö) voi olla hevossii, jokka ossaava kärryi vettää, mut ei niitäkää varmaste kovi usseste vastaha silti tulis.
 • valot ja sähköset lämmitysjärjestelmät lakkais toimimast, mikä olis ainaski talvisi iso onkelma.
 • sairaalois tulis tosi paljo onkelmii: valaistus, lämmitys, sähköset koneet ja laitteet, lääkkeitte säilytykset... Hissitkää ei toimi. Toimiiks agregaatit tai muut generaattorit ilma akkui? Nii kauva ku o polttoainet saatavis, ehkä? En tiär.
 • muutenki ihmissii jäis poijes väkisinki töistäs, ku monet käyvä tosi pitkie matkojem pääst töis, ja sit tulis kyl jokasel vaa pääasiaks pääst johonki turvallisee paikkaha; ol se sit oma koti tai joku kokoontumispaikka.
 • jos tulee tulipaloi, ni mist sammutusvesi otetaa?

Jup! Täsä vaa pintaraapasul asioit. Mite pitemp magneetist johtuva sähkökatkos vaikuttais meijä omii yrivvoimaloitte varajärjestelmihi esim. ei ol hajuukaa.

Pelkään, et kosk Suames ei tair enää paljo kettää ol kovi omavarane, eres yhre kylän asukkaitte suhtee, ni ankeeks menis olo ja elo. Ruaka loppuis aikas noppeeste kaupoistki, ja varsinki näi talvisi sitä ruakkaa ei niiv vaa ees mistää saa. Jos lahrataa kaik lähistön karjat/siat/kanat ym. ni eihä sekää pitemmäm pääl oikkee toimi. Viljaa, vihanneksii saa loppukesäst, mut löytyyks sitäkää kaiken kansan käyttöö tarpeeks, vaiks sattuis just olemaa kaik sato korjattu enne sähköje katkeemist (saatika, jos pitäs viljat käsipelil pelloilt korjat)...

Ja sitä en saanu selvil, et jos magneettisuus rikkoo sähkövekottimii ja -verkkoi, ni siis se tarkottaa sitä, et kaik rikkoutuneet jutut täytyy  jotenki korjat, ennenku ne toimiva taas, eikä riitä se, et myrsky vaa poistuu? Vai mite?

Jos joku asia o täysi vääri mun ajatuksis, ni otan kyl kaik korjaukset omiin luuloihi ja pelkoihi ilol vastaha! Em mää ny tätä asiaa vatvo koko aja, enkä ajattel, et se oikeest sattuis meijä kenenkää kohral ikinä. Mut JOS?

Ja vaiks tällasenki purkaukse ny sain aikaseks, ni uskokaa poijes: mä en aijo tikkuu ristii pistää, et mikkää asia täst nykysestäs paranis. Ei tul pariv viikonkaa muanavarastoo kottii, ei tul käteisrahhaa taloho, en lait ees kyselyy kuntaha moise luvatun suunnitelman löytymiseks. Me jatketaa oloo ja eloo niinku ennenki. :)